Vergelijk functietyperingen tussen schaal 4 en schaal 5 voor de functiegroep Medewerker Nautisch
schaal 4 schaal 5

Functietypering 

22122 22122 12 22 (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • assisterende en ondersteunende werkzaamheden in beheer/ onderhoudsdeelprocessen ten behoeve van realisering van de vaaropdracht

Resultaten 

 • algemene ondersteunende werkzaamheden op schepen adequaat uitgevoerd (o.a. onderhouds-, schoonmaak-, en kokswerkzaamheden)
 • materialen, installaties en gereedschappen zorgvuldig en adequaat beheerd en onderhouden
 • praktische problemen in de dagelijkse werkpraktijk gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis en vaardigheid

 • praktische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering 

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • uitvoering van het deelproces algemeen onderhoud/beheer en bediening en/of assistentie bij het technisch onderhoud ten behoeve van realisering van de vaaropdracht
 • werkzaamheden beïnvloeden de werkzaamheden van de andere medewerkers op het vaartuig en het effect is op zeer korte termijn merkbaar

Resultaten

 • bediening of besturing van objecten en/of werktuigen uitgevoerd
 • technisch onderhoud ondersteund
 • assistentie verleend bij incidenten en calamiteiten
 • vanuit eigen werkpraktijk knelpunten in werkprocessen en bijzonderheden op de vaarweg gesignaleerd

Speelruimte

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afsprake

Kennis en vaardigheid

 • vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

 Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden