Vergelijk functietyperingen tussen schaal 1 en schaal 2 voor de functiegroep Assistent Medewerker Administratie
schaal 1 schaal 2

Functietypering

11111 11112 12 11 (16)

Schaal 1

Algemene omschrijving

 • op zichzelf staande routinematige administratieve werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist 

Resultaten

Beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden

 • stukken/ documenten zijn opgeborgen
 • kantoorbehoeften zijn verstrekt
 • documenten zijn gekopieerd
 • eenvoudige lijsten zijn ingevuld
 • bestellingen zijn ingenomen
 • administratieve assistentie en -dienstverlening is accuraat uitgevoerd volgens opdracht en zonder fouten
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast

Speelruimte/Kaders

 • aanpak van het werk wordt opgedragen
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • bij het verrichten van de werkzaamheden, is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties direct merkbaar
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het kopiëren van documenten, invullen van eenvoudige lijsten, innemen bestellingen

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens

 

Functietypering

21121 21112 12 11 (19)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende routinematige administratieve werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • inspelen op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpak
 • er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden
 • vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen

Resultaten

Beheer administratie(s) en/of administratief ondersteunende werkzaamheden

 • eenvoudige gegevens zoals eenduidige declaraties zijn ingevoerd
 • stukken/ documenten zijn opgezocht
 • documenten zijn gescand
 • administratieve assistentie en -dienstverlening zijn accuraat uitgevoerd volgens opdracht en zonder fouten
 • er is ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties waarbij teruggevallen kan worden op bekende aanpakken

Speelruimte/Kaders

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • bij het verrichten van de werkzaamheden, is duidelijk hoe te handelen en zijn de consequenties direct merkbaar
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen administratieve werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het scannen en kopiëren van documenten en het bedienen van PC’s

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens