Vergelijk functietyperingen tussen schaal 1 en schaal 2 voor de functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management
schaal 1 schaal 2

Functietypering

11111 11111 12 11 (15)

Schaal 1

Algemene omschrijving

 • op zichzelf staande routinematige facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn uitgevoerd
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • het gaat om werkzaamheden met een direct waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega’s en klanten

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken

 • assistentie is verleend bij interne verhuizingen
 • eenvoudige boodschappen zijn gedaan
 • bezoekers zijn opgehaald en weggebracht
 • vergaderruimten zijn gereed gemaakt
 • eenvoudige storingen zijn verholpen
 • storingen zijn gemeld
 • assistentie is verleend ten aanzien van til-, sjouw- en opruimwerkzaamheden o.a. bedrijfsrestaurant
 • facilitaire assistentie en dienstverlening is accuraat uitgevoerd volgens  opdracht en zonder schade

Speelruimte

 • aanpak van het werk wordt opgedragen
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

Kennis en Vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het hanteren van hulpmiddelen bij de uitvoering van de werkzaamheden

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens of informatie

 

Functietypering

22121 11111 12 11 (18)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende facilitaire werkzaamheden met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter die volgens een vast patroon zijn uitgevoerd en waarvoor  bij de uitvoering beoordeling is vereist
 • eenvoudige facilitaire ondersteuning en dienstverlening zijn geleverd op een afgebakend werkgebied
 • op verschillende eerder voorgekomen werksituaties is ingespeeld waarbij is teruggevallen op bekende aanpak
 • vaardigheid in het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen
 • het gaat om werkzaamheden met een direct waarneembaar effect en met zeer beperkte invloed op directe collega's en klanten

Resultaten

Ondersteuning ten behoeve van facilitaire zaken

 • materialen zijn klaar gezet / gereed gemaakt en weer opgeruimd o.a. bij verhuizingen
 • grotere aantallen bezoekers zijn opgehaald en/of weggebracht
 • (vracht)auto’s, (keuken)apparaten en machines, bedrijfsrestaurant, vergaderruimten, e.d. zijn gebruiksgereed gemaakt
 • onderdelen (lampen, tonercassettes, e.d.) zijn verwisseld
 • eenvoudige verstoppingen, lekkages of stremmingen in leidingen zijn verholpen
 • assistentie is verleend bij tafels dekken en/of bij passend ‘aankleden’ bedrijfsrestaurant
 • afwas- en opruimwerkzaamheden o.a. in bedrijfsrestaurant zijn verricht
 • eigen werkzaamheden zijn geregistreerd
 • assistentie is verleend  bij werkzaamheden van anderen, bijvoorbeeld door aanreiken, vasthouden, ondersteunen, e.d.
 • facilitaire assistentie en dienstverlening accuraat is uitgevoerd conform opdracht en zonder schade op een afgebakend werkgebied

Speelruimte

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, het gebruik en onderhoud van gereedschap e.d. en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op accuratesse en klantgerichtheid bij de verleende assistentie en de uitvoering van de opgedragen facilitaire werkzaamheden

Kennis en vaardigheden

 • praktische kennis van de toepassingsmogelijkheden van eenvoudig te bedienen apparatuur en van regels, voorschriften en procedures die voor het eigen werkveld gelden
 • vaardigheid in het hanteren en/of bedienen van gereedschappen, materialen, eenvoudige elektrische apparaten, installaties, hulpmiddelen

Contacten

 • eenrichtingsverkeer bij het verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens of informatie