Vergelijk functietyperingen tussen schaal 1 en schaal 2 voor de functiegroep Medewerker Vervoer
schaal 1 schaal 2

Functietypering

11111 11112 12 11 (16)

schaal 1

Algemene omschrijving

 • op zichzelf staande routinematige werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd
 • werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist

Resultaten 

Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waarevolle) materialen

 • assistentie is verleend (als bijrijder) bij het gemotoriseerd vervoer van poststukken over de weg
 • enkelvoudige poststukken zijn zelfstandig, tijdig en volgens instructie per fiets of brommer vervoerd
 • boodschappen zijn gedaan per fiets of brommer en volgens instructie

Onderhoud aan voertuigen

 • assistentie is verleend bij het schoonhouden van voertuigen
 • heeft geassisteerd bij klein onderhoud aan het voertuig en het verhelpen van eenvoudige storingen of gebreken

Speelruimte/kaders

 • aanpak van het werk wordt opgedragen
 • over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist
 • gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader
 • beoordeling op juistheid van de gevolgde aanpak, de verleende assistentie en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • praktische kennis van gangbare protocollen en kennis van het vervoeren van enkelvoudige (post)stukken materialen over de weg
 • handigheid en praktische vaardigheid

Contacten

 • contacten zijn gericht op het verkrijgen en/of verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

 

 

Functietypering

22121 11112 12 11 (19)

Schaal 2

Algemene omschrijving

 • met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen
 • wet- en regelgeving en gedetailleerde werkinstructies vormen het kader
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepaling middelen en telecommunicatie-apparatuur

Resultaten 

Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waarevolle) materialen

 • assistentie is verleend (als bijrijder) bij het vervoer van poststukken, goederen en/of materialen, tijdig en veilig over de weg
 • autorit/fietsrit/boodschap is uitgevoerd
 • er is ingespeeld op verschillende eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarvoor kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

Onderhoud aan voertuigen

 • voertuig is rijklaar gemaakt
 • voertuig is schoongehouden
 • klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen
 • gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

Speelruimte / Kaders

 • beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen
 • rust- en rijtijdenwet, verkeerswet- en regelgeving en gedetailleerde werkinstructies vormen het kader
 • beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (post)stukken, goederen en/of materialen, de verleende assistentie en het uitvoeren van het voertuigonderhoud

 Kennis & vaardigheid

 • praktische kennis van gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (post)stukken, goederen en/of materialen over de weg
 • vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaats-bepaling middelen en telecommunicatie-apparatuur

Contacten

 • contacten zijn gericht op het verkrijgen en/of verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens