Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep (Senior) Adviseur
schaal 11 schaal 12

Ervaring

 • werken in teamverband; samenwerken met andere werkvelden / kennis-gebieden
 • meerdere klanten; projectteam/-omgeving; meerdere fases van het adviesproces

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of departementen gezamenlijk) 
Verbijzondering voor juridische functies:
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
Verbijzondering voor juridische functies
 • Juridische teksten schrijven
 • Kennis van EU-recht Onderhandelingsvaardigheden
  Signaleren juridische randvoorwaarden en spanningen daarmee
 • Vermogen tot dejuridiseren

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Meerdere jaren relevante ervaring in meerdere advies-trajecten; met meerdere klanten; multidisciplinair; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere (bijvoorbeeld: expert, regisseur, partner in business, begeleider/coach) adviesrollen; ervaring in alle fases van het adviesproces 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO relevant voor aandachtsgebied/kennisgebied (te bepalen per departement of departementen gezamenlijk) 
Verbijzondering voor juridische functies:
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.)
Verbijzondering voor juridische functies
 • Effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • Grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.