Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 13 en schaal 14 voor de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur
schaal 13 schaal 14

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol  in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten; politiek gevoelige dossiers
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en ervaring
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs
 • Functioneel aansturen (o.a. leiden van een team, individuele begeleiding / coaching)
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en ervaring verbijzonderd per departement
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit

Ervaring

 • Ruime en relevante ervaring;  succesvol  in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren; ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten; politiek gevoelige dossiers
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en ervaring
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs
 • Functioneel aansturen (o.a. leiden van een team, individuele begeleiding / coaching)
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementsspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en ervaring verbijzonderd per departement
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Motiveren
 • Creativiteit