Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 15 en schaal 16 voor de functiegroep Strategisch Adviseur
schaal 15 schaal 16

Ervaring

 • optreden in (inter)nationaal verband (o.a. congressen, symposia); begeleiden (inter)-nationale commissies / trajecten 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijk juridische projecten 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk op het gebied van adviesvaardig-heden en (project)manage-mentvaardigheden
 • Talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleidingen departementspecifiek

 • P.M.

Kennis en vaardigheden departementspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Onafhankelijkheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Motiveren (optioneel)
 • Creativiteit

Ervaring

 • optreden in (inter)nationaal verband (o.a. congressen, symposia); begeleiden (inter)-nationale commissies / trajecten 
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijk juridische projecten 

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Individueel maatwerk op het gebied van adviesvaardig-heden en (project)manage-mentvaardigheden
 • Talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte (beleids)doelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleidingen departementspecifiek

 • P.M.

Kennis en vaardigheden departementspecifiek

 • P.M.

Competenties

 • Onafhankelijkheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Motiveren (optioneel)
 • Creativiteit