Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker
schaal 11 schaal 12

Ervaring

 • Geen/enige werkervaring en aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Verbijzondering voor juridische functies
 • Een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Beleidsnota’s schrijven
 • Presenteren
 • Beleidsprocessen
 • EU-kennis en vaardigheden
 • Optreden als beleidsprofessional
Verbijzondering voor juridische functies
 • Onderhandelingsvaardighed
 • Signaleren juridische randvoorwaarden en spanningen daarmee
 • Vermogen tot dejuridiseren

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee beleidsvraagstukken (beleid / uitvoering / inspectie). Ervaring in meer departementen en/of beleidsvelden (nationaal / internationaal).
Verbijzondering voor juridische functies
 • Aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Verbijzondering voor juridische functies
 • Een afgeronde wetenschappeljike juridische opleiding of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Methoden en technieken voor effectief beleid
 • Uitbesteden en contract-management
 • Coördineren
 • Gezaghebbend op eigen dossiers
 • Relevante talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • Grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.