Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 5 en schaal 6 voor de functiegroep Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht
schaal 5 schaal 6

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
 • ervaring met geautomatiseerde (o.a. ICT-) systemen

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: administratief /  secretarieel
 • MBO: relevant voor (administratief of inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • Vakkennis: documentmanagement
 • Wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. rijbewijs B), vaarbewijs);
 • (basis)kennis van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB;
  enige kennis van (sectorspecifieke) opsporings- en/of toezichtprocessen, -procedures, (geautomatiseerde) -systemen, -software en -apparatuur;
 • (enige) kennis van de sector;
 • kennis van informatiesystemen en kwaliteitssystemen
Overige kennis en vaardigheden
 • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) syste-men en apparatuur;
 • kennis van relevante bedrijfsvoeringskaders, -regels en -procedures (o.a. AO)

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
 • ervaring met geautomatiseerde (o.a. ICT-) systemen

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO/MBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO: administratief /  secretarieel
 • MBO: relevant voor (administratief of inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing
 • Vakkennis: documentmanagement
 • Wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. rijbewijs B), vaarbewijs);
 • (basis)kennis van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB;
  enige kennis van (sectorspecifieke) opsporings- en/of toezichtprocessen, -procedures, (geautomatiseerde) -systemen, -software en -apparatuur;
 • (enige) kennis van de sector;
 • kennis van informatiesystemen en kwaliteitssystemen
Overige kennis en vaardigheden
 • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) syste-men en apparatuur;
 • kennis van relevante bedrijfsvoeringskaders, -regels en -procedures (o.a. AO)
 • (enige) kennis van projectmatig werken; opstellen rapportages

Opleiding departementspecifiek

Competenties uit het kernprofiel

 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.