Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 16 en schaal 17 voor de functiegroep Topmanager
schaal 16 schaal 17

 

Gewenste ervaring

 • Ruime leidinggevende ervaring en daarin aantoonbaar succesvol.
 • (Inter)nationale ervaring als manager van meer organisaties/organisatieonderdelen en/of projecten.
 • (Inter)nationale ervaring bij meer departementen of daarbuiten.
 • Politiek-bestuurlijke ervaring.  

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Verdieping managementvaardigheden, o.a. leiderschap in een bestuursdepartement
 • Talenkennis en taalvaardigheid
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en de wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties
 • Aantoonbare affiniteit (andere formulering) met het relevante domein
 • Kennis van en in inzicht in technologische en digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Bestuurssensitiviteit
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Gedeeld leiderschap
 • Stressbestendigheid
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Aansturen organisatie
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

 

* Een lid voor een ABD- of Topmanagementgroep-functie dient aan minimaal 2 (ABD) of 3 (TMG) van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, bedrijfsvoering, uitvoering, toezicht, kennis en onderzoek;
 • internationale ervaring;
 • ervaring bij de Rijksoverheid.

Gewenste ervaring

 • Ruime leidinggevende ervaring en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Managementervaring in een complexe omgeving bij meer organisaties / organisatieonderdelen.
 • Ervaring bij beleid, uitvoering, toezicht, bedrijfsvoering.
 • Ervaring bij meer departementen of daarbuiten.
 • Internationale ervaring.
 • Substantiele politiek-bestuurlijke ervaring.
 • Ervaring als partner in een keten en netwerk van relevante stakeholders, zowel binnen de rijksoverheid bij beleid en uitvoering als daarbuiten en (inter)nationaal.

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Verdieping managementvaardigheden, o.a. leiderschap in een bestuursdepartement
 • Talenkennis en taalvaardigheid
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en de wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties
 • Aantoonbare affiniteit (andere formulering) met het relevante domein
 • Kennis van en in inzicht in technologische en digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Bestuurssensitiviteit
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Gedeeld leiderschap
 • Stressbestendigheid
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Aansturen organisatie
 • Reflecteren

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

 

* Een lid voor een ABD- of Topmanagementgroep-functie dient aan minimaal 2 (ABD) of 3 (TMG) van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, bedrijfsvoering, uitvoering, toezicht, kennis en onderzoek;
 • internationale ervaring;
 • ervaring bij de Rijksoverheid.