Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Senior Inspecteur
schaal 11 schaal 12

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau 
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkenis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld  
  WO: zie HBO

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • ruime en meervoudige / brede ervaring (o.a. meer inspectiediensten, -sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol;
 • ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld;
 • enige ervaring met aansturen van toezicht-/opsporingstrajecten en met projectmanagement

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau 
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkenis
 • HBO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector of het aandachtsveld  
  WO: zie HBO
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's;
 • kennis van bedrijfsprocessen en –financiering;
 • verbreding en/of verdieping van kennis van methoden en technieken voor opsporing en/of toezicht voor de sector en/of het aandachtsveld;
 • verdieping interventiekunde;
 • kennis van nalevingsmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevingsgedrag
Overige kennis en vaardigheden
 • coaching;
 • verdieping projectmanagementvaardigheden (bijv. Practitionar Prince 2);
 • advisering over handhavings- en uitvoeringsbeleid  

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.