Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 15 en schaal 16 voor de functiegroep Strategisch Inspecteur
schaal 15 schaal 16

Ervaring

 • relevante ervaring bij meer departementen en/of in meer sectoren en/of buiten de overheid;
 • relevante ervaring in interdepartementaal en/of landelijk en/of internatio-naal verband (bijv. gremia, maatschappelijke organisaties);
 • managementervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector en/of het aandachtsveld
Overige kennis en vaardigheden
 • aansturen van  onderhandelingen in interdepartementale / landelijke /  internationale gremia;
 • crisismanagement 

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.

Competenties uit het kernprofiel

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • P.M.

Ervaring

 • relevante ervaring bij meer departementen en/of in meer sectoren en/of buiten de overheid;
 • relevante ervaring in interdepartementaal en/of landelijk en/of internatio-naal verband (bijv. gremia, maatschappelijke organisaties);
 • managementervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • WO: relevant voor toezicht of opsporing danwel relevant voor de sector en/of het aandachtsveld
Overige kennis en vaardigheden
 • aansturen van  onderhandelingen in interdepartementale / landelijke /  internationale gremia;
 • crisismanagement 

Opleiding departementspecifiek

 • n/a

Competenties uit het kernprofiel

 • Bestuurssensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Creativiteit

Departementsspecifieke competenties (eventueel)

 • n/a