Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 8 en schaal 9 voor de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering
schaal 8 schaal 9

Ervaring

 • enige relevante ervaring
 • werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding

 • MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet),  methoden en technieken, relevant voor eigen aandachtsgebied / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP  
 • AO-regels en -procedures

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departmentsspecifieke competenties

P.M..

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S8

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S8 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, service desk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • MBO: Facility Management of vergelijkbaar
 • HBO: Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NCOI, Nevi 2); Procesbeheersing

FINANCIEN S8

Opleidingsrichting
 • MBO: Financieel/(Bedrijfs)Administratief/Bedrijfseconomie
Overige kennis en vaardigheden
 • Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken; 
  Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging  

ICT S8

Opleidingsrichting
 • MBO/HBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S8 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • O.a. MBO Informatiedienstverlening (bibliotheken)
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en inzicht in de informatiehuishouding van de organisatie
 • Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en -technieken, zoals: classificatieschema's, documentaire structuurplannen en thesauri

INKOOP S8

Opleidingsrichting
 • MBO: MEAO, Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden; Inkoopopleiding op MBO- of HBO-niveau (bijv. NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar)

 PERSONEEL S8

Opleidingsrichting
 • HBO: o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskundeorganisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

Ervaring

 • enige relevante ervaring 
 • werken in teamverband; samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden

Opleiding

HBO: Relevant voor het aandachtsgebied

Overige kennis en vaardigheden
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen; fases adviesproces; intakegesprek; diagnose en onderzoek; goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk); presenteren
 • Werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving (o.a. Comptabiliteitswet),  methoden en technieken, relevant voor eigen werkveld / kennisgebied
 • Taak, organisatie en cultuur van organisatieeenheid en klant-gebied(en)      
 • Projectmatig werken
 • ICT-hulpmiddelen, o.a. SAP  
 • AO-regels en -procedures

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Departmentsspecifieke competenties

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S9

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S9 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, service desk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • HBO: Facility Management of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NCOI, Nevi 2); Procesbeheersing

FINANCIEN S9

Opleidingsrichting
 • HBO: idem als MBO/Bestuurskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Financiële administratie in een batenlastenomgeving/stelsel van dubbel boekhouden; kennis van kas/verplichtingenstelsel; Rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; Kwaliteitszorg; kostprijssystematieken; 
  Alleen voor controlfuncties: Relevante controllersopleiding; methoden en technieken beleidsevaluatie; wet- en regelgeving ogv externe verslaglegging

ICT S9

Opleidingsrichting
 • MBO/HBO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S9 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • o.a. HBO Informatiedienstverlening en Management of Documentair Informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kennis van en inzicht in de informatiehuishouding van de organisatie
 • Kennis van de ordenings- en ontsluitingsmethoden en –technieken, zoals: classificatieschema’s, documentaire structuurplannen en thesauri

INKOOP S9

Opleidingsrichting
 • HBO: HEAO, Facility Management, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar
Overige kennis en vaardigheden
 • Basiskennis en -vaardigheden inkoop en aanbesteden; Inkoopopleiding op HBO-niveau (bijv. NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar)

PERSONEEL S9

Opleidingsrichting
 • HBO: o.a. HRM / Personeel en Arbeid / Bestuurskunde / Bedrijfskunde / HEAO
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskundeorganisatiekunde
 • organisatieontwikkeling