Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 11 en schaal 12 voor de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering
schaal 11 schaal 12

Ervaring

 • meerdere jaren relevante ervaring in meerdere audit- en adviestrajecten, met meerdere klanten; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere advies-rollen; ervaring in alle fases van het adviesproces

Opleiding

 • WO:Relevant voor aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S11

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S11 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, servicesdesk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie, Bestuuskunde met economische variant
Overige kennis en vaardigheden
 • Procesinrichting

FINANCIEN S11

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Financieel Management; Procesinrichting en –beheersing (bijv. Rijksacademie voor Fin. en Economie)
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; globale kennis van kosten-batenanalyse; methoden en technieken beleidsevaluatie relevante postdoctorale controllersopleiding; inkoopbeleid en –processen

ICT S11

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S11 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • WO-opleiding o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van het instrumentele kader en beleid voor de informatiehuishouding
 • Kunnen sturen op ontwikkelingen in de informatiehuishouding van de Rijksoverheid
 • Projecten kunnen aansturen op het snijvlak van beleid, IT en informatie

INKOOP S12

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar); Aanbestedingsrecht; Contractrecht; Organisatiekunde

PERSONEEL S11

Opleidingsrichting
 • WO: o.a. Bedrijfskunde / Personeelswetenschappen / Sociale wetenschappen
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • mobiliteit
 • onderwijskunde
 • organisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

AUDITING S11

Opleidingsrichting
 • Vanaf S11: Interviewtechnieken
 • Vanaf S11: Onderzoeksmethodologie
Overige kennis en vaardigheden
 • Geen tekst

Ervaring

 • meerdere jaren relevante ervaring in meerdere audit- en adviestrajecten, met meerdere klanten; succesvol in projectmatig werken; enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team; ervaring in meerdere advies-rollen; ervaring in alle fases van het adviesproces

Opleiding

 • WO: Relevant voor aandachtsgebied
Overige kennis en vaardigheden:
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden en contractmanagement)
 • Uitstekend rapporteren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.)
 • Projectmanagementvaardigheden

Opleiding departementsspecifiek

P.M.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifiek

P.M.

SPECIFICERING PER AANDACHTSGEBIED:

COMMUNICATIE S12

Opleidingsrichting

P.M.

Overige kennis en vaardigheden

P.M.
FACILITAIR S12 (o.a. gebouwen, huisvesting, intern transport, receptie, repro, servicesdesk, telefooncentrale)
Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie, Bestuuskunde met economische variant
Overige kennis en vaardigheden
 • Procesinrichting

FINANCIEN S12

Opleidingsrichting
 • WO: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/ Bestuurskunde met economische variant/Registeraccountant(RA)/ Registercontroller(RC)
Overige kennis en vaardigheden
 • Financieel Management; Procesinrichting en –beheersing (bijv. Rijksacademie voor Fin. en Economie)
 • Alleen voor controlfuncties: Kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; globale kennis van kosten-batenanalyse; methoden en technieken beleidsevaluatie relevante postdoctorale controllersopleiding; inkoopbeleid en –processen

ICT S12

Opleidingsrichting
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Zie: Kwaliteitsframework I(v) functie

INFORMATIEVOORZIENING S12 (o.a. DIM/Documentair informatiemanagement)

Opleidingsrichting
 • WO-opleiding o.a. Informatiekunde of gelijkwaardig, aangevuld met cursussen op het gebied van informatiemanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • Kunnen ontwikkelen van het instrumentele kader en beleid voor de informatiehuishouding
 • Kunnen sturen op ontwikkelingen in de informatiehuishouding van de Rijksoverheid
 • Projecten kunnen aansturen op het snijvlak van beleid, IT en informatie

INKOOP S12

Opleidingsrichting
 • WO: Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde
Overige kennis en vaardigheden
 • Inkoopopleiding op WO-niveau (bijv. NEVI 3 of vergelijkbaar); Aanbestedingsrecht; Contractrecht; Organisatiekunde

PERSONEEL S12

Opleidingsrichting
 • WO: o.a. Bedrijfskunde / Personeelswetenschappen / Sociale weten-schappen
Overige kennis en vaardigheden

Relevant voor betreffend specialisme, o.a.:

 • ambtenarenrecht
 • arbeidsmarktcommunicatie
 • arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
 • formatie en functiewaardering
 • mobiliteit
 • onderwijskunde
 • organisatiekunde
 • organisatieontwikkeling

AUDITING S12

Opleidingsrichting
 • Actuele kennis van en en visie hebben op de moderne visie/ontwikkelingen internal auditing binnen de rijksoverheid
Overige kennis en vaardigheden
 • Geen tekst