Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 12 en schaal 13 voor de functiegroep Project- / Programmamanager
schaal 12 schaal 13

Ervaring

 • enkele jaren relevante ervaring in in- en externe, ook domeinoverstijgende projecten en daarin succesvol
 • enkele jaren ervaring met aansturen van een projectorganisatie/processen en van een projectteam en daarin aantoonbaar succesvol

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • projectmanagement; programmamanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkvald
 • onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (o.a. HRM, finance en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse
 • in internationale context; kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organisseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit

Compententies departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • ruime en relevante ervaring in complexe projecten/programma's en daarin aantoonbaar succesvol
 • ervaring bij minimaal 2 departements-/dienstonderdelen of daarbuiten en/of in meerdere aandachtsgebieden

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • projectmanagement; programmamanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • affiniteit met het werkvald
 • onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (o.a. HRM, finance en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse
 • in internationale context; kennis van en taalvaardig in de relevante vreemde talen
 • aansturen in- en externe samengestelde projecten/programma's met divers karakter (technisch/inhoudelijk, bestuurlijk, integrale bedrijfsvoering, verandering, implementatie)
 • opereren in (inter)nationale politiek/bestuurlijke omgeving; inkoop- en contractmanagement; financieel projectmanagement

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organisseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit

Compententies departementspecifiek

 • P.M.