Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 16 en schaal 17 voor de functiegroep Project- / Programmadirecteur
schaal 16 schaal 17

Ervaring

 • ruime ervaring in (aansturing van) (zeer) compexe projecten/programmaportfolio's met een politiek/bestuurlijk/matschappelijk gevoelig karakter (o.a. besluitvorming, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, relatie met staande organisatie, internationale component)
 • aantoonbaar meerder project/programmamanagementrollen succesvol vervuld
 • ruime ervaring met management van organisaties en processen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • programmamanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context en tegenstellingen
 • vaardig in het gezaghebbend beïnvloeden van (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke partijen/stakeholders
 • in internationale context: diepgaande kennis van en uitmuntende taalvaardigheid in de relevante vreemde talen

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Aansturen organisatie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Visie
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifieke

 • P.M.

Ervaring

 • ruime ervaring in (aansturing van) (zeer) compexe projecten/programmaportfolio's met een politiek/bestuurlijk/matschappelijk gevoelig karakter (o.a. besluitvorming, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, relatie met staande organisatie, internationale component)
 • aantoonbaar meerder project/programmamanagementrollen succesvol vervuld
 • ruime ervaring met management van organisaties en processen

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • programmamanagement
Overige kennis en vaardigheden
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context en tegenstellingen
 • vaardig in het gezaghebbend beïnvloeden van (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke partijen/stakeholders
 • in internationale context: diepgaande kennis van en uitmuntende taalvaardigheid in de relevante vreemde talen

Opleiding departementspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Aansturen organisatie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Visie
 • Creativiteit

Competenties departementsspecifieke

 • P.M.