Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 7 en schaal 8 voor de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker
schaal 7 schaal 8

Ervaring

 • geen specifieke eisen

Opleiding

Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis bij voorkeur MBO SPW 4.
 • Interne opleiding: MBO SPW 4 + DJI basisopleiding + BHV-opleiding
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis bij voorkeur MBO SPW 4.
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, inrichtingswerk, (verpleegkunde), begeleiding en zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, sociotherapeutisch groepswerk, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Pedagogische begeleiding jeugd

Werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis MBO diploma, bij voorkeur  SPW 4
 • Interne opleiding: MBO SPW 4 + o.m. YOUTURN, fysiek mentale weerbaar-heid, psychopathologie, BHV
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, gehanteerde (ortho)pedagogische begeleidingsmethodiek, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, criminogene factoren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie

 • 3 jaar ervaring als forensisch therapeutisch werker S7

Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie

 • Geen specifieke functie eisen

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

 • 3 jaar ervaring als forensisch therapeutisch werker S7

Pedagogische begeleiding jeugd

 • Geen specifieke eisen

Opleiding

Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie

Werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • instroomeis bij voorkeur HBO SPH of vergelijkbaar
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden collega’s

Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie

werk- en denkniveau
 • MBO niveau 4 / HBO 
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis MBO Verpleegkunde 4 of HBO-V
 • Interne opleiding: DJI basisopleiding + BHV-opleiding
 • weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Beveiligingsprocedures, begeleiding en zorg, verpleegkundige zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporte-ren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-vaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflict-hantering, deskundig-heidsbevordering collega’s

Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting

werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • Instroomeis HBO SPH of HBO-V
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau
Overige kennis en vaardigheden
 • Het bovenstaande + behande-lingsgericht werken, systeemgericht werken, criminogene factoren, forensische psychiatrie

Pedagogische begeleiding jeugd

werk- en denkniveau
 • HBO
Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • HBO diploma relevant voor de beroepsrichting
 • Interne opleiding:  o.m. YOUTURN, fysiek mentale weerbaarheid, psycho-pathologie, BHV
Overige kennis en vaardigheden
 • Het bovenstaande + behandelingsgericht werken, systeemgericht werken, multidisciplinair werken

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Oordeelsvorming
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling