Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 13 en schaal 14 voor de functiegroep Coördinerend Beleidsmedewerker
schaal 13 schaal 14

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken / processen / programma’s.
 • Ervaring bij minimaal twee departementsonderdelen en/of minimaal twee departementen. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid (onder organisatie wordt ook verstaan een departementsonderdeel)
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Functioneel aansturen
 • Managen besluitvormings-processen
 • Projectmanagement
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Relevante talenkennis
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte beleidsdoelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

 • P.M.

Ervaring

 • Aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken / processen / programma’s.
 • Ervaring bij minimaal twee departementsonderdelen en/of minimaal twee departementen. Internationale ervaring, onder andere EU.
Verbijzondering voor juridische functies
 • Ervaring in minimaal twee organisaties binnen of buiten de overheid (onder organisatie wordt ook verstaan een departementsonderdeel)
 • Ervaring met grote wetgevingsprojecten en/of complexe bestuurlijk-juridische vraagstukken

Opleiding

Werk- en denkniveau
 • WO
Overige kennis en vaardigheden
 • Functioneel aansturen
 • Managen besluitvormings-processen
 • Projectmanagement
 • Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Relevante talenkennis
 • Aansturen bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsprocessen
Verbijzondering voor juridische functies
 • Vertalen van abstracte beleidsdoelen naar nauwkeurige en uitvoerbare juridische kaders
 • Internationale onderhandelingsvaardigheden
 • Gezaghebbend op één of meer rechtsgebieden

Opleiding departementspecifiek

 • P.M.
Overige kennis en vaardigheden departementspecifiek
 • P.M.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Netwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen groep
 • Creativiteit

Competenties departementspecifiek

P.M.