Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen schaal 9 en schaal 10 voor de functiegroep Operationeel Specialist WIV/WVO
schaal 9 schaal 10

Ervaring

 • S9
 • Relevante ervaring voor het deskundigheidsgebied

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S9: HBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • HBO
 • Relevant voor deskundigheids-/vakgebied

Overige kennis en vaardigheden

 • S9
 • Kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied
 • Kennis op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Kennis van methoden en technieken en technische/ICT apparatuur/systemen
 • Kennis van de organisatie en haar taken
 • Kennis van moderne/vreemde talen
 • Grote dosis mensenkennis
 • Vaardigheid in het omgaan met (buitenlandse) relaties, externen en derden
 • Vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie
 • Vaardigheid werkzaamheden te verrichten onder risicovolle (operationele) omstandigheden
 • Kunnen werken in teamverband

en/of

 • Kennis van moderne talen en bij de taal behorende sociaal-culturele aspecten
 • Vaardigheid in het begeleiden van de uitvoering van operaties ook onder risicovolle (operationele) omstandigheden
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Het vermogen tot het herkennen en onthouden van stemmen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Uitdrukkingsvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Besluiten nemen
 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S10
 • Relevante ervaring en hierin succesvol

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau

 • S10: HBO/WO

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • HBO/WO
 • Relevant voor deskundigheids-/ vakgebied(en)

Overige kennis en vaardigheden

 • S10
 • Kennis van de ontwikkelingen op het aandachtsgebied en aangrenzende aandachtsgebieden
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Adviesvaardigheden

en/of

 • Kennis en vaardigheid in het gebruiken van specialistische ICT toepassingen
 • Vaardigheid in het coördineren van operaties
 • Vaardigheid in het operationeel aansturen van menselijke bronnen

Opleiding departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

 • PM

Overige kennis en vaardigheden

 • PM

Competenties uit het kernprofiel

 • Uitdrukkingsvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Besluiten nemen
 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Stressbestendigheid
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling