Vergelijk kwaliteitenprofielen tussen niveau 19 en niveau 19 voor de functiegroep Topmanager Generaal
niveau 19 niveau 19

Gewenste ervaring 

 • Substantiële politiek-bestuurlijke ervaring
 • Ervaring als top-adviseur van bewindspersonen
 • Ervaring met het uitvoeren van de doelstellingen uit een Regeerakkoord (politieke en maatschappelijke agenda)
 • Ervaring als verandermanager bij grootscheepse en ingrijpende veranderingen / vernieuwingen
 • Ervaring als regisseur of partner in een keten en netwerk van relevante stakeholders, zowel binnen de rijksoverheid bij beleid en uitvoering als daarbuiten en (inter)nationaal
 • Kennis van de specifieke inhoud en ervaring met de specifieke context van de organisatie en met de aansturing ervan
 • Substantiële internationale ervaring o.a. in de voorzittrsrol of als vervanger van een bewindspersoon

 Opleiding Rijk

 Werk- en denkniveau

 •  WO

Overige kennis en vaardigheden

 • Verdieping managementvaardigheden, o.a. leiderschap in een bestuursdepartement
 • Talenkennis en taalvaardigheid
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en de wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties
 • Aantoonbare affiniteit (andere formulering) met het relevante domein
 • Kennis van en in inzicht in technologische digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Gedeeld leiderschap
 • Stressbestendigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aansturen organisatie
 • Reflecteren

 

* Een lid voor een ABD- of Topmanagement-functie dient aan minimaal 2 (ABD) of 3 (TMG) van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, bedrijfsvoering, uitvoering, toezicht, kennis en onderzoek;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

 

 

Gewenste ervaring 

 • Substantiële politiek-bestuurlijke ervaring
 • Ervaring als top-adviseur van bewindspersonen
 • Ervaring met het uitvoeren van de doelstellingen uit een Regeerakkoord (politieke en maatschappelijke agenda)
 • Ervaring als verandermanager bij grootscheepse en ingrijpende veranderingen / vernieuwingen
 • Ervaring als regisseur of partner in een keten en netwerk van relevante stakeholders, zowel binnen de rijksoverheid bij beleid en uitvoering als daarbuiten en (inter)nationaal
 • Kennis van de specifieke inhoud en ervaring met de specifieke context van de organisatie en met de aansturing ervan
 • Substantiële internationale ervaring o.a. in de voorzittrsrol of als vervanger van een bewindspersoon

 Opleiding Rijk

 Werk- en denkniveau

 •  WO

Overige kennis en vaardigheden

 • Verdieping managementvaardigheden, o.a. leiderschap in een bestuursdepartement
 • Talenkennis en taalvaardigheid
 • Interculturele vaardigheden en effectief kunnen omgaan met verschillen tussen werknemers
 • Kennis van de werking van de Europese Unie en de wisselwerking hiervan met de nationale overheid en van andere bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en instellingen/instituties
 • Aantoonbare affiniteit (andere formulering) met het relevante domein
 • Kennis van en in inzicht in technologische digitale ontwikkelingen, het effect op de taken van en de toepasbaarheid voor het eigen organisatieonderdeel

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Conceptuele flexibiliteit
 • Gedeeld leiderschap
 • Stressbestendigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aansturen organisatie
 • Reflecteren

 

* Een lid voor een ABD- of Topmanagement-functie dient aan minimaal 2 (ABD) of 3 (TMG) van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, bedrijfsvoering, uitvoering, toezicht, kennis en onderzoek;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.