1. Aard van de werkzaamheden:
   • zelfstandig verrichten van operationele toezichtactiviteiten in een afgebakend toezichtgebied
   • minder moeilijke inspectieobjecten (eenduidige objecten met weinig diversiteit in de problematiek)
   • afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van toezichtactiviteiten
   • inspectieobjecten, omstandigheden, naleving van (veiligheids) voorschriften, regels en richtlijnen, etc. gecontroleerd en bevindingen gerapporteerd
   • dossieronderzoek verricht
   • (geautomatiseerde) bestanden beheerd
   • toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens
  2. Ervaringseis:
   • geen/enige relevante ervaring (o.a. administratieve / secretariële ondersteuning, ervaring met toezicht of opsporing)
  3. Opleidingseis:
   • VMBO/MBO
   • kennis van en kunnen werken met geautomatiseerde (o.a. ICT-) systemen en apparatuur; kennis van relevante bedrijfsvoeringkaders, -regels en -procedures (o.a. AO)
   • (enige) kennis van projectmatig werken; opstellen rapportages
  4. Kennis en vaardigheden:
   • toepassingsgerichte kennis van het afgebakende toezichtgebied
   • inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
   • vaardigheid in het uitvoeren van inspecties en controles
   • vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen ook tijdens controlerende werkzaamheden en het verbaliseren
  5. Doel van de contacten:
   • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie t.a.v. voorlichting en/of aangaande voortgang, standaard procedures e.d. daarbij rekening houdend met vertrouwelijk karakter

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden:
   • weinig variatie in controle inspectieobjecten
   • afgerond takenpakket gericht op eigen inspectieactiviteiten en ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten
   • inspecties uitgevoerd en meer complexe toezicht activiteiten ondersteund
   • gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid
   • beschikkingen/ vergunningen en processen-verbaal opgesteld
   • managementinformatie samengesteld en aangeleverd
   • (geautomatiseerde) bestanden ingericht, beheerd en onderhouden
   • toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen
   • praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd
  2. Ervaringseis:
   • enige ervaring met (inhoudelijke ondersteuning van) toezicht of opsporing en succesvol
  3. Opleidingseis:
   • MBO
  4. Kennis en vaardigheden:
   • vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen
   • vaardigheid in het opstellen van inspectierapporten
   • organiserende vaardigheden
  5. Doel van de contacten:
   • verstrekken van (vertrouwelijke) informatie aan derden en het verkrijgen van medewerking van in- en externe contacten waarbij sprake is van verschillende belangen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden:
   • grote variatie in controle inspectieobjecten
   • geëigende maatregelen genomen ter beïindiging van ongewenste situaties (preventief)
   • kennis van (inter)nationale wet- en regelgeving
   • coördinatie van dagelijkse werkzaamheden
   • inspecties uitgevoerd en meer complexe toezichtactiviteiten inhoudelijk ondersteund
   • betrokkenen gehoord in relatie tot inspectieobjecten
   • overleg gevoerd met politie, douane, andere inspecties & , keuringsdiensten, instanties, etc.
   • maatregelen nemen ter beïindiging van niet-aanvaardbare situaties bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiligheidsbedreigende situaties (proces verbaal, inbeslagname of publiekswaarschuwing
   • gegevens verwerkt in samenhangende (geautomatiseerde) bestanden en geïntegreerd tot managementinformatie
   • coördinatie van uitvoering van operationele werkprocessen en productvorming
  2. Ervaringseis:
   • gelijk aan schaal 7
  3. Opleidingseis:
   • MBO
   • moderne talen; adviesvaardigheden
  4. Kennis en vaardigheden:
   • algemene theoretische en toepassingsgerichte kennis en richtlijnen en procedures van het afgebakende toezichtgebied
   • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende afgebakende toezichtgebied behorende organisaties en inspecties
   • inzicht in organisatorische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen toezichtgebied
   • vaardigheid in het signaleren van ontwikkelingen en problemen
   • coördinerende vaardigheden
  5. Doel van de contacten:
   • uitwisselen van informatie aan derden, het verkrijgen van medewerking van in- en externe contacten en het bijstellen van de dienstverlening naar aanleiding van de uitgewisselde informatie
   • verkrijgen van afstemming en samenwerken met partijen die uiteenlopende belangen hebben

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.