1. Aard van de werkzaamheden
   • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van methoden en technieken binnen een bepaald onderzoeksgebied
   • kwaliteitsbewaking van de eigen bijdrage en onderzoeksondersteuning
  2. Ervaringseis
   • enige relevante ervaring voor het (deel)deskundigheidsgebied.
   • ervaring in het werken in projecten en in teamverband, en het samenwerken met andere (deel) deskundigheids / vakgebieden.
  3. Opleidingseis
   • HBO relevant voor deskundigheids- / vakgebied
  4. Kennis en vaardigheden
   • Kennis van onderzoeks- ondersteunende technieken, methoden, databestanden en kennis van het werkveld. Vaardigheid in het uitdragen en toelichten van uitgevoerde onderzoeken tijdens lezingen en voordrachten. Het leveren van bijdragen aan publicaties over deze onderzoeken.
   • kennis van de fasering van het onderzoekstraject. Vaardigheid in het opstellen van onderzoeksrapportages. Ervaring in projectmatig werken. Kennis van werkprocessen, wet- en regelgeving, methoden en technieken. Kennis van ICT hulpmiddelen, instrumenten en apparatuur.
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het afstemmen van de onderzoeksopzet en de toepassing van methoden en technieken. De werkzaamheden worden veelal in interne samenwerkingsverbanden uitgevoerd.

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van methoden en technieken op een breed of gespecialiseerd onderzoeksgebied
   • het betreft gespecialiseerde deelonderzoeken
   • er is sprake van inhoudelijke coördinatie, planning en kwaliteitsbewaking van eigen projecten
   • er is sprake van relevante operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere onderzoeksmedewerkers op eigen onderzoeksterrein
  2. Ervaringseis
   • enige relevane ervaring en succesvol.
   • ervaring in meerdere onderzoekstrajecten en in meerdere onderzoeksfases
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 9
  4. Kennis en vaardigheden
   • theoretische en toepassingsgerichte kennis van onderzoeksondersteuning of brede en/of specialistische theoretische en toepassingsgerichte kennis van het eigen deelgebied. Inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen onderzoeksterrein (en andere onderzoeksterreinen) en de daarop van invloed zijnde werkprocessen.
   • uitgebreide kennis van onderzoeksondersteunende technieken en methoden, databestanden en het gebruik ervan binnen het onderzoek.
   • vaardigheid in het analyseren van gegevensverzamelingen resultaten en uitslagen en daarover afstemmen met relevante partijen. Resultaten uitdragen door middel van het houden van presentaties en veelal publicaties in vakliteratuur. Vaardigheid in het inhoudelijk aansturen, begeleiden en coachen van de werkzaamheden van anderen.
  5. Doel van de contacten
   • de werkzaamheden worden veelal in in- en/of externe samenwerkingsverbanden uitgevoerd.

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • het initiëren, adviseren over en ontwikkelen van methoden en technieken ten behoeve van een breed, complex of gevoelig onderzoeksgebied
   • er is sprake van verdergaand gespecialiseerd onderzoek of eigen (deel-) onderzoeken
   • er is sprake van relevante operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior)onderzoeksmedewerkers op verschillende onderzoeksterreinen
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 10
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 9 en 10
  4. Kennis en vaardigheden
   • Gespecialiseerde kennis van onderzoeksondersteunende technieken, methoden en databestanden en het gebruik ervan binnen het onderzoek.
   • Resultaten uitdragen door middel van het houden van lezingen, voordrachten en presentaties ook op congressen en/of symposia en door eigen publicaties in vakliteratuur.
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het voeren van in- en extern overleg waarbij sprake kan zijn van tegengestelde (wetenschappelijke) inzichten. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd in intensieve samenwerking met (inter)nationale onderzoekers op eigen en/of aanpalende terreinen.

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.