1. Aard van de werkzaamheden:
   • meerdere complexe primaire of ondersteunende (beleids-) terreinen sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen
   • uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (beleids)producten en processen (wat)
   • verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren
  2. Ervaringseis
   • aantoonbaar succesvol in het leiden van een team / organisatieonderdeel.
   • ervaring bij meer departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en) en/of daarbuiten, met meerdere processen tegelijkertijd
   • aantoonbare managementkwaliteiten
  3. Opleidingseis
   • WO
   • brede theoretische kennis en inzicht op het gebied van de bedrijfsvoering: begrotingscyclus, sturingscyclus en instrumenten; HRM-instrumenten (o.a. gesprekscyclus)
   • theoretische kennis en -vaardigheden management
   • brede kennis en vaardigheden voor het vak ambtenaar (rechtsstaat, politiek, wetgeving)
   • aantoonbare managementkwaliteiten
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten, veelal met een multidisciplinaire oriëntatie
   • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten en vorm geven aan en implementeren van processen
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken
   • intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
   • meerdere complexe primaire of ondersteunende (beleids-) terreinen sterk verweven met het strategisch beleid
   • het vakgebied is inhoudelijk sterk verweven met, heeft invloed op en is bepalend voor andere (beleids)terreinen en (organisatie) processen
   • structurele invloed op en constructieve bijdragen aan ontwikkeling breed strategisch beleid en doelstellingen
   • op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken
   • inhoudelijk onderhandelen en innemen van standpunten in- en extern
  2. Ervaringseis
   • ervaring bij meer organisaties of departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en), met meerdere processen tegelijkertijd. Internationale ervaring.
   • coördinerende werkervaring en daarin aantoonbaar succesvol.
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 13
  4. Kennis en vaardigheden
   • brede of gespecialiseerde kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden.
   • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrei
  5. Doel van de contacten
   • gelijk aan schaal 13

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen
   • meerdere complexe primaire of ondersteunende (beleids-) terreinen vormen de kern van het strategisch beleid
   • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders
   • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken
   • strategisch beleid vorm gegeven en/of strategische doelstellingen gerealiseerd
   • fundamentele invloed op ontwikkeling van breed strategisch beleid en realisatie strategische doelstellingen
   • strategisch onderhandelen en innemen van standpunten
   • richtinggevend invloed uitoefenen op (intern/extern) ambtelijk, maatschappelijk en politiek topniveau
  2. Ervaringseis
   • aantoonbaar succesvol in het aansturen van meer processen / projecten.
   • ervaring bij meer organisaties of departementsonderdelen en/of bij ander(e) departement(en), met meerdere processen tegelijkertijd. Internationale ervaring.
  3. Opleidingseis
   • verdieping managementvaardigheden o.a. persoonlijk leiderschap; opereren in politiek-bestuurlijke omgeving.
  4. Kennis en vaardigheden
   • gelijk aan schaal 14
  5. Doel van de contacten
   • intern en extern over het ontwikkelen en realiseren van strategische (beleids)-doelstellingen om deze uit te dragen en te verdedigen
   • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.