1. Aard van de werkzaamheden:
   • toezichtactiviteiten binnen (een deel-toezichtgebied van) een afgebakend toezichtgebied dat aanraking heeft met andere (deel-)toezichtgebieden
   • inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
   • deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
   • voorlichting geven over toezicht en het (deel-toezichtgebied van een) afgebakend toezichtgebied
   • systeemgericht toezicht gehouden op de kwaliteit en effectiviteit van de door de keten uitgevoerde inspecties d.m.v. audits
   • informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
   • voorlichting geven over systeemgericht toezicht met betrekking tot het (deel-toezichtgebied van een) afgebakend toezichtgebied
  2. Ervaringseis
   • enige / ruime ervaring en succesvol; ervaring met (inhoudelijk ondersteunen van) toezicht of opsporing of ervaring relevant voor de sector danwel het aandachtsveld
   • werken in een team; samenwerken met andere aandachtsvelden
  3. Opleidingseis
   • HBO
   • relevante kennis van de sector en van het eigen aandachtsveld (bedrijfstakken, organisaties, processen e.d); (brede) kennis en kunnen toepassen van relevante wet- en regelgeving, strafrecht en AWB, jurisprudentie; interventiekunde; kennis van nalevingmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevinggedrag
   • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's (bijv. AOA, BOA) en/of andere relevante bevoegdheden (bijv. RTGB; kennis en kunnen toepassen van algemene en sectorspecifieke methoden en technieken voor opsporings- en of toezicht (bijv. rechercheren, auditing, doelgroepenanalyse, risicoanalyse, interventiestrategie, financieel-administratief onderzoek, digitale informatieanalyse)
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaardigheid in het uitvoeren van (deel) inspecties en audits
  5. Doel van de contacten
   • intern en extern om toelichting te geven op en af te stemmen over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde (deel)inspecties en aanbevelingen
   • intern inhoudelijk mede afstemmen over toezichtactiviteiten van het afgebakende toezichtgebied

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden:
   • toezichtactiviteiten (binnen een deel-toezichtgebied van) met een complex beeld, omdat de te behandelen materie een grote samenhang vertoont met andere (deel-)toezichtgebieden en/of sterk wisselende inspectieobjecten van complexe aard
   • naleving van wet- en/of regelgeving is zowel moeilijk controleerbaar als afdwingbaar
   • inspectieplannen opgesteld en inspecties uitgevoerd: informatie is verzameld, geïnterpreteerd, inspectie/ onderzoeksbevindingen na analyse vastgesteld en positieve en negatieve interventies ondernomen
   • geadviseerd over het nemen van maatregelen in organisaties
  2. Ervaringseis:
   • gelijk aan schaal 9
  3. Opleidingseis:
   • HBO
   • projectvaardigheden
  4. Kennis en vaardigheden:
   • theoretische en toepassingsgerichte kennis van (een deelgebied binnen) een toezichtgebied
   • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende deelgebied binnen) een toezichtgebied behorende organisaties
   • vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid
  5. Doel van de contacten:
   • intern en extern inhoudelijk mede afstemmen en adviseren over toezichtactiviteiten van het toezichtgebied

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden:
   • toezichtactiviteiten binnen een toezichtgebied met een complex beeld, omdat de te behandelen materie een brede samenhang vertoont met andere toezichtgebieden dan wel vanwege inspectieobjecten met een bijzonder specialistisch karakter
   • coördineren van toezichtactiviteiten
   • gezamenlijke (landelijke) acties gecoördineerd en/of aan deelgenomen met andere inspectiediensten
   • specialistische ondersteuning geleverd en voorlichting geven over toezicht en het toezichtgebied
  2. Ervaringseis:
   • gelijk aan schaal 9 en 10
  3. Opleidingseis:
   • gelijk aan schaal 10
  4. Kennis en vaardigheden:
   • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied
   • inzicht in het functioneren van de tot het betreffende toezichtgebied behorende organisaties
   • inzicht in sociale, financieel-economisch, technische en juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied
  5. Doel van de contacten:
   • intern en extern over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.