1. Aard van de werkzaamheden
  2. In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:
   Variant 1. Seniorschap woonbeveiliging/ arbeidsbegeleiding
   • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
   • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
   • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd
   Variant 2. Individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie
   • forensisch psychiatrische observatie
   • vakinhoudelijke bijdragen aan begeleiding- en observatieplannen en relevante (gedrags)rapportages
   • interventies/begeleiding en (forensisch psychiatrische) observaties afgestemd op genoemde plannen
   • activiteiten afgestemd met betrokken (in- en externe) disciplines
  3. Ervaringseis
  4. Woonbeveiliging:
   • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker s6
   Arbeidsbegeleiding:
   • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker s6
  5. Opleidingseis
  6. Woonbegeleiding:
   • Instroomeis MBO SPW 4 (alle certificaten richting woonbegeleiding)
   Arbeidsbegeleiding:
   • Instroomeis MBO SPW 4 (alle certificaten richting activiteitenbegeleiding)
   Individuele begeleiding:
   • Instroomeis MBO SPW 4
  7. Kennis en vaardigheden
   • coördinerende vaardigheden, vakinhoudelijk begeleiden van collega's
   Individuele begeleiding:
   • beveiligingsprocedures, re-integratiebegeleiding, sociale en penitentiaire kaart, sociale en penitentiaire regelgeving, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, enige kennis van vreemde talen, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering
  8. Doel van de contacten
   • coördinatie van de dagelijkse gang van zaken
   Individuele begeleiding:
   • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met in- en externe disciplines

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • seniorschap bij individuele begeleiding dan wel forensisch psychiatrische observatie
   • vakinhoudelijke bijdragen aan begeleiding- en observatieplannen en relevante (gedrags)rapportages
   • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
   • werkprocessen zijn geoptimaliseerd
   • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd
  2. Ervaringseis
   • 3 jaar ervaring als inrichtingswerker s7
  3. Opleidingseis
   • Instroomeis HBO SPH
  4. Kennis en vaardigheden
   • Theoretische en toepassingsgerichte kennis van methodieken op het gebied van pedagogische begeleiding
  5. Doel van de contacten
   • Gelijk aan schaal 7

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.