1. Aard van de werkzaamheden:
   • leiding van complexe (interdepartementale) project(en) (met duidelijke verbanden) op primair of ondersteunend vakgebied
   • projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en/of tactisch karakter
   • top-down: vertaling van (samenhangende) beleidsonderwerpen naar primaire of ondersteunende projecten
   • projecten zijn inhoudelijk sterk verweven met en projectresultaten hebben structurele (meerjarige) invloed op andere primaire of ondersteunende projecten, (beleids)terreinen en (organisatie)processen
   • formulering (eind)resultaten, beoordelen politieke, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid en benoemen kritische succesfactoren
   • onderzoek naar politieke, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid
   • rekening houdend met andere politieke, maatschappelijke en/of organisatorische vraagstukken
   • aanpalende projecten, beleid en processen getoetst op consequenties voor en van de eigen projecten
   • aanbesteding, contracteren van derden
  2. Ervaringseis
   • meerdere jaren relevante ervaring in projecten en daarin succesvol
   • enige ervaring met aansturen van een projectorganisatie / processen en van een projectteam en daarin aantoonbaar succesvol
   • ervaring in minimaal 2 projectmanagementrollen
   • ervaring in alle projectfases
  3. Opleidingseis
   • WO
   • managementvaardigheden, bedrijfsvoering (o.a. HRM), risicomanagement, risicoanalyse.
  4. Kennis en vaardigheden
   • gespecialiseerde en/of brede kennis van het aandachtsgebied en daarmee samenhangende beleidsonderwerpen
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren
   • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om af te stemmen
   • intern en extern over initiatie, voorbereiding, implementatie en uitvoering van projecten om af te stemmen, te onderhandelen en belangentegenstellingen te overbruggen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • leiding van complexe (interdepartementale) project(en) met ingewikkelde verbanden op primair of ondersteunend vakgebied
   • top-down: vertaling van complexe met elkaar samenhangende (strategische) beleidsonderwerpen naar primaire of ondersteunende projecten
   • projecten worden sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen
   • sturing van complex multidisciplinair besluitvormingsproces
   • op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten
   • draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten, projectresultaten en consequenties (wat)
   • inhoudelijke sturing en procesmatige en procedurele voorbereiding van multidisciplinair besluitvormingsproces
   • draagvlak gecreëerd voor project
   • diepgaande analyse naar verbanden tussen (deel)projecten en aanpalende gebieden
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 12
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 12
  4. Kennis en vaardigheden
   • gespecialiseerde en brede kennis van het aandachtsgebied en daarmee samenhangende complexe (strategische) beleidsonderwerpen met ingewikkelde interrelationele verbanden
   • vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projecten, projectresultaten en consequenties
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor projecten, projectresultaten en consequenties
   • met opdrachtgever over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om af te stemmen en te onderhandelen
   • intern en extern over initiatie, voorbereiding, implementatie en uitvoering van projecten om draagvlak te creëren, af te stemmen, te onderhandelen en belangentegenstellingen te overbruggen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.