1. Aard van de werkzaamheden
   • ondersteunt de voorbereiding/ planvorming met betrekking tot het gestandaardiseerde beheer en onderhoud van de te beheren objecten waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en oplossingen voor worden aangedragen
   • opstellen pakket van eisen variabel onderhoud
   • aangeleverde relevante basisgegevens in een databestand verzameld en verwerkt
   • tekeningenbeheer van de objecten in het beheersgebied verzorgd en eenvoudige tekeningen opgesteld
   • praktische voorstellen voor verbetering van de beschikbaarheid van (actuele) basisgegevens
  2. Ervaringseis
   • geen ervaring
  3. Opleidingseis
   • VMBO,MBO
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaktechnische of administratietechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
   • nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid, dan wel communicatieve vaardigheid
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • ondersteunt de voorbereiding/planvorming met betrekking tot het niet gestandaardiseerde beheer en onderhoud van de te beheren objecten
   • geodata beheerd en verzameld; ook de niet standaard basisgegevens vastgelegd en geverifieerd
   • standaardinformatie geïnterpreteerd en relevante basisinformatie geleverd (opmaken tabellen, overzichten) en in-en extern gepresenteerd
   • eventuele onvolkomenheden/ problemen gesignaleerd en voorstellen gedaan voor verbetering van het proces betreffende de aanlevering van gegevens en de (actuele) beschikbaarheid van gegevens
   • informatie uitgewisseld met aannemers en overheden i.v.m. (tijdige en volledige) aanlevering van basisgegevens
  2. Ervaringseis
  3. Weg
   • ervaring in civiele techniek
   • ervaring met planmatig werken
   • kennis van KernGissystemen
   Vaarweg
   • ervaring met planmatig onderhoud
  4. Opleidingseis
  5. Weg
   • MBO, relevant voor werkveld
   Vaarweg
   • algemene technische en praktische kennis van beheer en onderhoud
   • globale kennis van aanpalende werkvelden/disciplines
   • kennis van relevante wet-en regelgeving en procedures
  6. Kennis en vaardigheden
   • improviserende, communicatieve, organiserende of praktische advies vaardigheden
  7. Doel van de contacten
   • De contacten kenmerken zich door (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • ondersteunt de voorbereiding/planvorming met betrekking tot het meer complexe beheer en onderhoud van de te beheren objecten.
   • geodata beheerd en diverse (ook niet standaard zijnde) basisgegevens geanalyseerd
   • functioneel applicatiebeheer gevoerd van de systeemapplicaties
   • afstemming verzorgd met betrekking tot de (tijdige en volledige) aanlevering van basisgegevens
   • beheer- en instandhouding plannen opgesteld op voor specifieke, niet bijzondere objecten
   • inspecties geïnitieerd, voorbereid en gecoördineerd m.b.t. de toestand van de objecten in het beheersgebied (vanuit functionaliteit), inspectieresultaten verwerkt en vervolgacties gepland
   • eigen medewerkers en derden begeleid
   • met aannemers en overheden uitvoering van objectinspecties afgestemd en inspectieresultaten in instandhoudingplannen opgenomen
  2. Ervaring
  3. Weg
   • ervaring met planmatig werken
   • kennis van KernGissystemen
   • kennis van contracten
   Vaarweg
   • ervaring met planmatig onderhoud
  4. Opleidingseis
  5. Weg
   • MBO, relevant voor werkveld
   Vaarweg
   • algemene technische en praktische kennis van beheer en onderhoud
   • globale kennis van aanpalende werkvelden/disciplines
   • kennis van GIS, beheerssysteem DISK/MIOK, SAP
   • MBO
  6. Kennis en vaardigheden
   • coördinerende, improviserende, communicatieve, organiserende of praktische adviesvaardigheden
  7. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • planvorming voorbereiden met betrekking tot het beheer en onderhoud van grootschalige, complexe werken/projecten op gebied van onderhoud en beheer
   • voert de regie bij voorbereiding onderhoudswerkzaamheden
   • invulling gegeven aan omgevingsmanagement inzake de voorbereiding van (variabele) onderhoudswerken/ projecten met beperkte bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden/complexiteit
   • in de voorbereiding als schakel tussen het district en externe partijen (aannemers en lokale overheden) gefungeerd
  2. Ervaringseis
  3. Weg
   • ervaring met risicomanagement (geldt allen voor coördinator)
   • planningsvaardigheden
   Vaarweg
   • ervaring met planmatig onderhoud
  4. Opleidingseis
  5. Weg
   • HBO, relevant voor werkveld: civiele techniek, werktuigbouwkunde en electrotechniek
   • kennis RWS- bedrijfsvoering (geldt alleen voor coördinator)
   • kennis van beheersystemen en infrastructuur
   Vaarweg
   • HBO
   • kennis van GIS, beheerssysteem DISK/MIOK, SAP
  6. Kennis en vaardigheden
   • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen vakgebied
  7. Doel van de contacten
   • gelijk aan schaal 8

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • planvorming voorbereid, analyses uitgevoerd en plannen opgesteld met betrekking tot het beheer en onderhoud van grootschalige, complexe werken/projecten op gebied van onderhoud en beheer
   • voert de regie bij voorbereiding onderhoudswerkzaamheden
   • als intermediair opgetreden vanuit het district richting het centraal apparaat en externe partners (o.a. m.b.t. verkenningen/planstudies)
   • invulling gegeven aan het omgevingsmanagement inzake de voorbereiding van grootschalige, complexe werken/projecten op gebied van onderhoud en beheer, waarbij sprake is van bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden/complexiteit
   • bijdragen geleverd aan verkenningen/planstudies
   • als intermediair opgetreden binnen en buiten het district richting het centraal apparaat
   • belangen van RWS behartigd met gevoel voor complexe technische zaken en bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen in contacten op ambtelijk niveau
  2. Ervaringseis
  3. Weg
   • ervaring met risicomanagement (geldt allen voor coördinator)
   • planningsvaardigheden
   Vaarweg
   • meer dan 5 jaar werkervaring
   • ervaring met instandhoudingplannen en beheer areaalgegevens
   • leidinggevende ervaring
  4. Opleidingseis
  5. Weg
   • HBO, relevant voor werkveld: civiele techniek, werktuigbouwkunde en electrotechniek
   • kennis RWS- bedrijfsvoering (geldt alleen voor coördinator)
   Vaarweg
   • HBO
   • leerwerktraject Projectleiding
  6. Kennis en vaardigheden
   • gelijk aan schaal 9
  7. Doel van de contacten
   • gelijk aan schaal 9

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.