1. Aard van de werkzaamheden
   • het gaat om het aansturen, ontwikkelen en vorm geven van de wetenschappelijke visievorming en het in beweging krijgen van het onderzoeksveld gericht op innovatieve/grensverleggende wetenschappelijke brede, complexe thema's en programma's.
   • het betreft de vertegenwoordiging van de rijksoverheid als gezaghebbende autoriteit en de mandatering om bindende afspraken te maken over het onderzoek (programma)
  2. Ervaringseis
   • ervaring in het (bege)leiden van (inter)nationale wetenschappelijke congressen/symposia. Ervaring in het optreden als woordvoerder namens het departement in internationale commissies/overleggen
  3. Opleidingseis
   • wetenschappelijke opleiding relevant voor deskundigheidsgebied of vakgebied.
   • kennis van relevante disciplines.
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek met als doel het onderzoeksveld in beweging te krijgen.
   • Vaardigheid in het vorm geven van onderzoeksprogramma's of thema's.
   • Vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van de onderzoeksresultaten en daarvoor draagvlak creëren in (inter)nationaal verband en bij de polieke en ambtelijke top.
   • Vaardigheid in het als gezaghebbende autoriteit innemen van bindende standpunten.
   • individueel maatwerk (project) managementvaardigheden. Opereren in een internationaal politiek- bestuurlijke omgeving
  5. Doel van de contacten
   • het richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van wetenschappelijke doelen en/of thema's.
   • Vertegenwoordiging van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in diverse (inter)nationale gremia (innemen van bindende afspraken).

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • als gezaghebbende autoriteit richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders waarbij sprake is van diepgaande politieke of maatschappelijke belangentegenstellingen of van fundamentele verschillen van inzicht
   • er wordt ingespeeld op fundamenteel politiek bestuurlijke en fundamenteel maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij strategische vraagstukken in het geding zijn
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 16
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 16
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaardigheid in het vorm geven van fundamenteel wetenschappelijke onderzoeken, programma's of thema's.
  5. Doel van de contacten
   • overtuigen bij of overbruggen van fundamentele verschillen van inzicht ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek.

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.