1. Aard van de werkzaamheden:
   • advies en begeleiding lijnmanagement bij complexe ontwikkelings- en veranderprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
   • ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden
   • verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
  2. Ervaringseis
   • meerdere jaren relevante ervaring in meerdere adviestrajecten met meerdere klanten
   • succesvol in projectmatig werken
   • enige ervaring met aansturen adviestraject/klein team
   • ervaring in meerdere adviesrollen
   • ervaring in alle fasen van het adviesproces
  3. Opleidingseis
   • WO relevant voor het aandachtsgebied
  4. Kennis en vaardigheden
   • gespecialiseerde/brede kennis van de eigen en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
   • opdrachtgeverschap (uitbesteden en contractmanagement)
   • uitstekend kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk)
   • leiden van bijeenkomsten
   • interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
   • vaardig in veranderkunde, ontwerpen en begeleiden workshops, conferenties, feedback geven
   • projectmanagementvaardigheden
  5. Doel van de contacten
   • klant- en relatienetwerk opgebouwd en onderhouden
   • in- en extern inhoudelijk toelichten van realisatie bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen
   • adviseren, afstemmen en belangentegenstellingen overbruggen in (interdepartementale) project- en werkgroepen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • advies en begeleiding lijnmanagement bij complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering
   • ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen op meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden
   • verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
   • inspelen op veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 12
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 12
  4. Kennis en vaardigheden
   • gelijk aan schaal 12
  5. Doel van de contacten
   • in- en extern draagvlak scheppen voor, uitdragen en verdedigen van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen
   • adviseren, afstemmen en belangentegenstellingen overbruggen in (interdepartmentale) project- en werkgroepen waarbij het organisatiestandpunt wordt verdedigd en uitgedragen

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.