1. Aard van de werkzaamheden
   • coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische bedrijfsvoeringproducten en -diensten
   • bijdragen aan en invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen
   • strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid
   • de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (beleids)terreinen en processen
   • inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen
  2. Ervaringseis
   • ruime en relevante ervaring;
   • succesvol in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren;
   • ervaring in alle fases van het audit- en adviesproces en in alle adviesrollen en daarin succesvol;
   • (inter)departementale, (inter)nationale trajecten
  3. Opleidingseis
   • WO relevant voor het aandachtsgebied
  4. Kennis en vaardigheden
   • gespecialiseerde/brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied
   • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied
   • managementvaardigheden, o.a. functioneel leiden van een team
   • verdieping adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. strategisch sparringpartner)
   • opereren in een (politiek) bestuurlijke omgeving
   • vaardig in het verdedigen en uitdragen van organisatiestandpunten
  5. Doel van de contacten
   • verwerven van draagvlak voor, uitdragen en verdedigen van de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen
   • overbruggen van belangentegenstellingen bij de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing en uitvoering van bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en -processen
   • organisatiestandpunt(en) uitdragen en verdedigen in (inter) departementaal verband

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen
   • strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die de kern vormen van het strategische beleid
   • strategische en gevoelige organisatiebrede organisatorische en politiek-bestuurlijke vraagstukken richtinggevend beïnvloed
   • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders
   • inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, strategisch organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 14
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 14
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaardigheid in het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke en politieke top en bestuurders
   • vaardigheid in het inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, strategisch organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken
  5. Doel van de contacten
   • richtinggevend beïnvloeden van de formele besluitvorming door ambtelijke en politieke bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.