1. Aard van de werkzaamheden
  2. Onder supervisie:
   Diagnostiek en rapportage
   • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
   Individuele behandeling
   • behandelplan opgesteld
   • behandeling uitgevoerd conform behandelbeleid, state-of-the-art behandelmethoden en protocollen
   • crisissituaties gestabili-seerd
   Zorgcoördinatie
   • doorverwijzing, zorgtoeleiding en -overdracht
   Kwaliteitsverbetering
   • bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
  3. Ervaringseis
   • voldoen aan instroomeisen GZ-opleiding
  4. Opleidingseis
   • WO Psychologie of Orthopedagogiek
  5. Kennis en vaardigheden
   • klinische psychologie of orthopedagogiek
   • kennis van juridische aspecten van vrijheidsbeneming
   • vaardigheid in omgaan met de doelgroep
  6. Doel van de contacten
   • omgaan met emoties bij moeilijk te hanteren individuele justitiabelen met psychosociale / ontwikkelingsproblematiek en hiermee tactvol omgaan.
   • afstemmen van activiteiten met andere betrokken disciplines

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
  2. Diagnostiek en rapportage:
   • diagnose, indicatiestelling en risicotaxatie
   • (gerechtelijke) rapportages opgesteld
   Zorgcoördinatie:
   • coördinatie van zorg aan justitiabelen uit eigen caseload consultatie aan andere disciplines
   Kwaliteitsverbetering:
   • ontwikkelingen in de (geestelijke) gezond-heidszorg / jeugdzorg / forensische psychiatrie vertaald in (inrichtings-overstijgende) richt-lijnen, behandel-methoden, protocollen en beleidsvoorstellen
   • behandel- en detentieklimaat bevorderd vanuit de eigen discipline en bijgedragen aan inrichtingsbeleid
   • (bijdragen aan) wetenschappelijk onderzoek
   • deskundigheid bevorderd bij andere disciplines
   • supervisie verleend
  3. Ervaringseis
   • ervaring in de GGZ
  4. Opleidingseis
   • registratie als GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist
  5. Kennis en vaardigheden
   • brede kennis van klinische psychologie, forensische psychiatrie en/of orthopedagogiek.
   • inzicht in sociale en juridische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein en vermogen om hierin effectief te acteren
   • vaardigheid in verdedigen van eigen standpunten vanuit beroepsintegriteit
   • vaardigheid in ontwikkelen en uitdragen van nieuwe richtlijnen, behandelmethoden, protocollen en beleidsvoorstellen
   • forensische psychologie/psychiatrie
   • state of the art behandelmethoden en diagnostiek
   • kosten en effectiviteit van behandelingen
   • cognitieve gedragstherapie
   • verslavingsproblematiek
   • persoonlijkheidsproblematiek
   • gedrags en milieutherapie
   • transculturele psychologie
   • risicotaxatie
   • vaardigheid in omgaan met de doelgroep
  6. Doel van de contacten
   • overleg op interdisciplinair niveau en bereiken van afstemming, waarbij sprake is van tegengestelde belangen.
   • inhoudelijke verantwoorden en verdedigen van gegeven zorg

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
  2. Individuele behandeling:
   • multidisciplinair en/of specialistisch
   Zorgcoördinatie:
   • coördinatie van multidisciplinaire/ specialistische behandeling
   • consultatie aan andere disciplines (vanuit specialistische expertise)
   Kwaliteitsverbetering:
   • wetenschappelijk onderzoek
  3. Ervaringseis
   • Psychologie/orthopodagogiek: Ervaring in forensische setting
   • Behandelcoördinatie: Minimaal 3 jaar ervaring als behandelaar
   • Geneeskunde: Ruime ervaring als (huis)arts
  4. Opleidingseis
   • Psychologie/orthopodagogiek: Registratie als klinisch (neuro)psycholoog of psychothepeut
   • Behandelcoördinatie: Registratie als GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist of basisarts in opleiding tot psychiater
   • Geneeskunde: Inschrijving in het specialistenregister als arts met specialisme huisarts. Interne bijscholing en (DJI-) registratie als penitentiair geneeskundige
  5. Kennis en vaardigheden
   • brede en gespecialiseerde kennis van klinische en forensische psychologie, psychiatrie of geneeskunde.
   • vaardigheid in analyseren van complexe individuele casuïstiek
   • vaardigheid in het aansturen van multidisciplinaire teams
   Psychologie/orthopodagogiek:
   • Meervoudige complexe problematiek, psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek, beleidsontwikkeling
  6. Doel van de contacten
   • overleg op interdisciplinair niveau en realiseren van draagvlak, waarbij sprake is van tegengestelde belangen
   • creëren van draagvlak op inrichtingsoverstijgend niveau voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van behandelmethoden, programma's en beleid

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.