1. Aard van de werkzaamheden
   • begeleiding van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek gericht op uitvoering van (multidisciplinair) behandelplan
   • begeleidingsplan afgestemd met multidisciplinair team
   Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie:
   • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
   • werkprocessen zin geoptimaliseerd
   • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team zijn bevorderd
   Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie:
   • verpleegkundige zorg is verleend conform protocollen
   Pedagogische begeleiding jeugd:
   • inhoudelijke participatie in multidisciplinaire team en bijdragen leveren aan behandelplan
   • de vertaling van behandelplan naar sociotherapeutische/pedagogisch begeleidingsplan
   • contacten onderhouden met de sociale context (systeem) van de justitiabelen
  2. Ervaringseis
Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie:< br/>
 • 3 jaar ervaring als forensisch therapeutisch werker
Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie:
 • geen specifieke eisen
Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting:
 • 3 jaar ervaring als forensisch therapeutisch werker
Pedagogische begeleiding jeugd:
 • geen specifieke eisen
 • Opleidingseis
 • Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie:
  • instroomeis bij voorkeur HBO SPH of vergelijkbaar
  Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie:
  • instroomeis MBO Verpleegkunde 4 of HBO-V. Interne opleiding: DJI basisopleiding + BHV opleiding
  Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting:
  • instroomeis HBO SPH of HBO-V
  Pedagogische begeleiding jeugd:
  • HBO-diploma relevant voor de beroepsrichting. Interne opleiding: o.m. YOUTURN, fysiek mentale weerbaarheid, psycho-pathologie, BHV
 • Kennis en vaardigheden
 • Woonbegeleiding volwassenenpsychiatrie:
  • coördinerende vaardigheden
  • vakinhoudelijk begeleiden collega's
  Woonbegeleiding en verpleegkundige zorg volwassenenpsychiatrie:
  • beveiliginsprocedures, begeleiding en zorg, verpleegkundige zorg, motiverende bejegening, observeren en rapporteren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit etc.
  Sociotherapeutische begeleiding TBS behandelsetting:
  • behandelingsgericht werken, systeemgericht werken, criminogene factoren, forensische psychiatrie
  Pedagogische begeleiding jeugd:
  • multidisciplinair werken
 • Doel van de contacten
  • het afstemmen van activiteiten (werkwijzen) met andere disciplines

  Waar leer je het?

   1. In je werk
    • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
   2. In een andere werkomgeving
    • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
   3. Een passende opleiding
    • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
   1. Aard van de werkzaamheden
   2. In dit schaalniveau worden 2 varianten onderscheiden:
    Seniorschap sociotherapeutische/ pedagogische begeleiding
    • continuïteit van dagelijkse gang van zaken is gewaarborgd
    • zorgbeleid vertaald naar begeleidingsprotocollen
    • kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit van het team is bevorderd
    • beoordeling op toepasbaarheid van begeleidingsprotocollen en werkprocessen
    Vaktherapie
    • de vertaling van behandelplan naar sociotherapeutisch/pedagogisch/vaktherapeutisch begeleidingsplan
   3. Ervaringseis
   4. Pedagogische begeleiding jeugd:
    • aantoonbare excellente werkervaring als groepsleider of pedagogisch medewerker
   5. Opleidingseis
   6. Pedagogische begeleiding jeugd:
    • HBO diploma relevant voor de beroepsrichting. Interne opleiding, aanvullende scholing in coaching
   7. Kennis en vaardigheden
    • op het terrein van individuele begeleiding begeleiding, kwaliteitszorg, coaching en training van collega's, organisatorische vaardigheden
    Vaktherapie:
    • therapeutisch methodieken op eigen aandachtsgebied, behandelingsgericht werken, observeren en rapporteren, psychopathologie, groepsdynamica, culturele diversiteit, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, vaardigheid in omgaan met de doelgroep, conflicthantering.
   8. Doel van de contacten
    • gelijk aan schaal 8

  Waar leer je het?

   1. In je werk
    • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
   2. In een andere werkomgeving
    • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
   3. Een passende opleiding
    • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
    • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.