1. Aard van de werkzaamheden
  2. Materiële dienstverlening:
   • risicotaxatie, inventarisatie hulpvraag en trajectplan, begeleidingsplan en/of re-integratieplan opgesteld en afgestemd op behandel-/ detentieplan en andere disciplines
   • inventarisatie van individuele sociale en materiële situatie dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan behandel-/ detentieplan
   Immateriële dienstverlening:
   • regierol uitvoering trajectplan
   • toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd
   • optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen justitiabele en sociale omgeving
   • fungeren als intermediair met de sociaal-maatschappelijke context (systeem) in brede zin van de justitiabele
   • opbouw, herstel en betrokkenheid van het sociale netwerk van de justitiabele zijn bevorderd
   • omstandigheden en medewerking worden gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/re-integratie van de justitiabele met de omgeving
   • zelfredzaamheid en motivatie van justitiabelen bevorderd
  3. Ervaringseis
   • geen specifieke eisen
  4. Opleidingseis
   • Interne trajectbegeleiding: Bij voorkeur HBO Sociaal-juridische dienstverlening (SJD), HBO Sociaal-pedagogisceh hulpverlening (SPH) of HBO Maatschappelijk Werk en dienstverlening (MWD) of Social Work
   • Maatschappelijk werk: HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) / Social Work
  5. Kennis en vaardigheden
   • theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening en toegepaste kennis van psychopathologie
   • kennis van methodieken op het gebied van psychosociale begeleiding
   • communicatieve vaardigheid in relatie tot justitiabelen (omgaan met psychosociale problematiek)
   • coördinerende vaardigheden
  6. Doel van de contacten
   • bij de contacten is sprake van tactvol omgaan met emoties van individuele justitiabelen bij de trajectbegeleiding ten behoeve van het resocialisatie / re-integratietraject waarbij de zelfredzaamheid en motivatie van de justitiabele wordt bevorderd
   • bij de contacten is sprake van afstemmen van activiteiten met betrokkenen uit de sociaal-maatschappelijke context (systeem) ten behoeve van resocialisatie / re-integratie van justitiabelen en het verkrijgen van medewerking

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
  2. Materiële hulpverlening:
   • sociodiagnostisch onderzoek uitgevoerd en deelbehandelplan ontwikkeld en afgestemd met andere behandeldisciplines
   • inventarisatie van individuele sociale en materiële situatie
   • dossiervoering, (gedrags)rapportages en bijdragen aan multidisciplinair behandelplan
   Immateriële hulpverlening:
   • intermediair richting de sociaal-maatschappelijke context in brede zin
   • regierol bij door- en overplaatsing
   • toegeleiding en overdracht naar externe zorgverleners gecoördineerd
   • omstandigheden en medewerking gecreëerd ten behoeve van resocialisatie/ re-integratie van de justitiabele
  3. Ervaringseis
   • ervaring in het omgaan met doelgroepen met complexe/meervoudige problematiek
  4. Opleidingseis
   • Maatschappelijk werk: HBO + erkende relevante voortgezette opleiding/ ervaring in en affiniteit met systeemgerichte en/ of cognitief gedragstherapeutische werkwijze.
  5. Kennis en vaardigheden
   • theoretische en diepgaande kennis van systeemtheorie en psychopathologie
   • kennis van de sociale kaart
   • kennis van methodieken op het gebied van systeembegeleiding
   • kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures
   • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de sociaal-
   • maatschappelijke context
   • conflicthantering in relaties/systemen
   • psycho-educatie, psychosociale hulpverlening, systeemgericht werken, netwerkvaardigheid
  6. Doel van de contacten
   • gelijk aan schaal 9

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.