1. Aard van de werkzaamheden
   • bedienen van complexe objecten en/of het verlenen van ondersteuning bij verkeersoperationele werkzaamheden
   • schouw en (functionele) inspectiewerkzaamheden met een repeterend karakter
   • naderende scheepvaart op de vaarweg(en) met een of meer bruggen/sluizen op afstand met behulp van audiovisuele instrumenten signaleren, volgen en interpreteren
   • problematiek voor het scheepvaartverkeer beoordelen en zorgen voor een snelle en veilige doorstroming
   • voorgeschreven maatregelen bij incidenten/calamiteiten bepalen en nemen
   • reguleren en operationeel managen van het verkeer op wegen met weinig verkeersintensiteit of een niet bijzondere of complexe problematiek
   • spui- en stuwproces in het kader van het operationele waterbeheer volgens vastgestelde instructies en in overleg met de direct leidinggevende over te nemen maatregelen bewaken
  2. Ervaringseis
   • geen specifieke ervaring vereist
  3. Opleidingseis
   • VMBO, MBO relevant voor het werkveld
   • nautische functies 2 (binnen 2 jaar na benoeming)
   • radartraining
   • marifooncertificaat
   • nautisch Duits (Limburg)
   • nautisch Engels (geldt allen voor buiten en weefgebieden)
  4. Kennis en vaardigheden
   • vaktechnische of administratietechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • bedienen van complexe objecten en/of het verrichten van verkeersoperationele werkzaamheden
   • schouw en (functionele) inspectiewerkzaamheden met een divers (ook niet regulier) karakter
   • naderende scheepvaart vanaf een verkeerspost/verkeerscentrale ten behoeve van de veilige en snelle verkeersafwikkeling reguleren
   • verkeersproblematiek inventariseren en bij incidenten en calamiteiten passende verkeersregelende maatregelen nemen
   • voorgeschreven maatregelen bij incidenten/calamiteiten bepalen en nemen
   • reguleren en operationeel managen van het verkeer op wegen met een diverse verkeersintensiteit en complexe problematiek en verkeersregelend optreden
   • spui- en stuwproces in het kader van het operationele waterbeheer volgens vastgestelde instructies en in overleg met de direct leidinggevende over te nemen maatregelen bewaken
   • zelfstandige bediening van natte complexe objecten en op operationeel niveau zorgen voor veilige en snelle verkeersafwikkeling
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 5
  3. Opleidingseis
  4. Bediening bruggen en sluizen
   • VMBO, MBO relevant voor het werkveld
   • nautische functies 2 (binnen 2 jaar na benoeming)
   • radartraining
   • marifooncertificaat
   • nautisch Duits (Limburg)
   • nautisch Engels (geldt allen voor buiten en weefgebieden)
   Verkeersleiding
   • leerwerktraject Wegverkeersleider
   • kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
   • kennis van apparatuur en systemen
   • kennis van relevante wet- en regelgeving
   • kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers
   Weginspectie
   • opleiding incidentmanagement bij weginspecties
   • leerwerktraject weginspecteur
   • kennis van beheer en verkeer
   • kennis van processen en protocollen
  5. Kennis en vaardigheden
   • gelijk aan schaal 5
  6. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • coördinatie van het bedienen van meerdere en/of complexe objecten en/of het verrichten van verkeersoperationele werkzaamheden
  2. Ervaringseis
  3. Bediening bruggen en sluizen
   • ervaring als sluismeester
   Verkeersleiding
   • relevante nautische ervaring (Vaarweg)
  4. Opleidingseis
  5. Bediening bruggen en sluizen
   • MBO relevant voor het werkveld
   • nautische functies 3
   • managementmodules( RKW, Agentschapvorming, Publieksgericht netwerkmanagement)
   Verkeersleiding (Weg)
   • leerwerktraject Wegverkeersleider
   • kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
   • kennis van apparatuur en systemen
   • kennis van relevante wet- en regelgeving
   • kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers
   Verkeersleiding (Vaarweg)
   • nautische functies 3
   • marifooncertificaat
   • marcom B ( geldt alleen voor buiten en weefgebieden)
   • radardiploma
   • groot Vaarbewijs via CBR ( Geldt voor mobiele verkeersleiding)
   • nautisch Duits ( Limburg)
   • nautisch Engels (geldt alleen voor buiten en weefgebieden)
   • BOA ( geldt alleen voor mobiele verkeersleiding)
   Weginspectie
   • opleiding incidentmanagement bij weginspecties
   • leerwerktraject weginspecteur
   • kennis van beheer en verkeer
   • kennis van processen en protocollen
  6. Kennis en vaardigheden
   • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden
  7. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het samenwerken aan een gemeenschappelijk resultaat met partijen die eigen belangen hebben

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • coördinatie van het bedienen van meerdere en/of complexe objecten en/of het verrichten van verkeersoperationele werkzaamheden binnen een complex beheersgebied
   • te nemen verkeersregelende maatregelen gecoördineerd en acties bij incidenten en calamiteiten ondernomen
   • uitvoering van het operationele verkeersmanagement in- en extern afgestemd
  2. Ervaringseis
  3. Bediening bruggen en sluizen
   • ervaring als sluismeester
   Verkeersleiding
   • relevante nautische ervaring (Vaarweg)
   • ervaring met procesmatig werken ( geldt alleen voor coördinator)
  4. Opleidingseis
   • bediening bruggen en sluizen
   • MBO relevant voor het werkveld
   • nautische functies 3
   • managementmodules (RKW, Agentschapvorming, Publieksgericht netwerkmanagement)
   Verkeersleiding (Weg)
   • leerwerktraject Officier van Dienst (geldt alleen voor coördinator)
   • procesmatig werken
   Verkeersleiding (Vaarweg)
   • NNVO/RNVO
   • radardiploma
   • nautisch duits (Limburg)
   • nautisch engels (geldt alleen voor buiten en weefgebieden)
  5. Kennis en vaardigheden
   • gelijk aan schaal 7
  6. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • als eerste aanspreekpunt opgetreden en supervisie /coördinatie van het operationeel verkeersmanagement ( inclusief afhandeling incidenten en calamiteiten) verzorgd voor een onderdeel van een naar aard omvangrijk beheersgebied
   • bijzondere zaken met betrekking tot de inhoudelijke en procesmatige aspecten ten aanzien van het operationeel verkeersmanagement gesignaleerd en over verbeteringsmaatregelen geadviseerd
   • projecten op het gebied van de aanpassing van het operationeel verkeersmanagement begeleid of aan deelgenomen
  2. Ervaringseis
  3. Verkeersleiding
   • ervaring met verkeersleiding op verschillende locaties
   • ervaring met procesmatig werken
  4. Opleidingseis
  5. Verkeersleiding (Weg)
   • HBO relevant voor het werkveld
   • leerwerktraject Officier van Dienst
   • procesmatig werken
   • managementmodules (RKW, Agentschapvorming, Publieksgericht netwerkmanagement (Vaarweg)
  6. Kennis en vaardigheden
   • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied en inzicht in samenhangen met andere van belang zijnde vakgebieden
  7. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door samen te werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.
  1. Aard van de werkzaamheden
   • als eerste aanspreekpunt opgetreden en supervisie /coördinatie van het operationeel verkeersmanagement ( inclusief afhandeling incidenten en calamiteiten) verzorgd voor een naar aard omvangrijk ( landelijk) beheersgebied
   • voorbereiding en uitvoering van het operationeel verkeersmanagement in- en extern afgestemd
   • (Landelijke) projecten op het gebied van de aanpassing van het operationeel verkeersmanagement begeleid of aan deelgenomen
  2. Ervaringseis
   • gelijk aan schaal 9
  3. Opleidingseis
   • gelijk aan schaal 9
  4. Kennis en vaardigheden
   • gelijk aan schaal 9
  5. Doel van de contacten
   • gelijk aan schaal 9

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.