1. Aard van de werkzaamheden
   • ontwikkeling van strategisch beleid op een breed maatschappelijk aandachtsgebied dat richtinggevend is voor het functioneren en continuïteit van de organisatie en haar omgeving als geheel
   • kaderstellend voor de lange termijn doelstellingen voor een breed en omvangrijk deel van de organisatie
   • verantwoordelijk voor de realisatie van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
   • richtinggevend beïnvloeden ambtelijke, politieke en/of maatschappelijke bestuurders
   • brengt beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en/of internationaal niveau in beweging
   • inspelen op (inter)nationale fundamenteel politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken op een breed maatschappelijk aandachtsgebied.
  2. Ervaringseis
   • optreden in internationaal verband (onder andere congressen, symposia):
   • begeleiden internationale commissies/trajecten.
   Verbijzondering voor juridische functies:
   • aantoonbaar succesvol in en ervaring met het leiden van grote wetgevings- en/of bestuurlijke juridisch projecten.
  3. Opleidingseis
   • WO
   • ruime kennis /ervaring met individueel maatwerk op het gebied van adviesvaardigheden en (project)managementvaardigheden;
   • ruime talenkennis.
  4. Kennis en vaardigheden
   • brede kennis van de visie en strategie van de organisatie
   • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen en vraagstukken
   • inzicht in de strategie van relevante partijen en organisaties in de omgeving van de organisatie
   • van strategisch beleid en/of grootschalige strategische projecten
   • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld
   • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en -standpunten in nationaal en internationaal verband.
  5. Doel van de contacten
   • de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en door het met mandaat uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en innemen van standpunten
   • intern en extern over strategisch beleid om belangentegenstellingen te overbruggen en te onderhandelen
   • richtinggevend beïnvloeden van politieke, ambtelijke top en/of maatschappelijke bestuurders.

Waar leer je het?

  1. In je werk
   • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
  2. In een andere werkomgeving
   • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega‚Äôs. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
  3. Een passende opleiding
   • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
   • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.