• Topmanager

    Stuurt op en is verantw. voor de realisatie v.d. doelen v.h. eigen org.ond. in het grotere geheel v.d.maatsch. opgave, beslist over de strat. richting v.h. eigen org.ond. en heeft richtinggev. invloed op de strategie v.d. overkoepelende organisatie.
    Salarisschalen: 16, 17, 18
    Vergelijk Topmanager met Topmanager