Functiegroepen vergelijken

Vergelijk de beschrijving, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel van de functiegroepen Beleidsondersteuner en Operationeel Manager.