Functiegroepen vergelijken

Vergelijk de beschrijving, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel van de functiegroepen Inrichtingswerker en Inspecteur / Medewerker Toezicht .