Functiegroepen vergelijken

Vergelijk de beschrijving, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel van de functiegroepen Strategisch Inspecteur en Project- / Programmadirecteur.