Functiegroepen vergelijken

Vergelijk de beschrijving, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel van de functiegroepen Medewerker Operationeel Verkeersmanagement en Medewerker Advisering.