Informatie voor HRM-Adviseurs

Door vergelijkbaarheid van functies en transparantie in het functielandschap wordt inzichtelijk wat functies inhouden en wat er van je wordt verwacht in termen van resultaten en succesvol gedrag, waar soortgelijk werk voorhanden is en waaraan je moet voldoen om een gewenste loopbaanstap te maken.

Het Functiegebouw Rijk helpt je als HRM-adviseur bij de advisering richting lijnmanagement over zaken als resultaatsturing, organisatieverandering, ontwikkeling van medewerkers en loopbaan en mobiliteit.