Informatie voor leidinggevenden bij de Rijksoverheid

Door vergelijkbaarheid van functies en transparantie in het functielandschap wordt inzichtelijk wat functies inhouden en wat er van je wordt verwacht in termen van resultaten en succesvol gedrag, waar soortgelijk werk voorhanden is en waaraan je moet voldoen om een gewenste loopbaanstap te maken. Als leidinggevende merk je van het Functiegebouw het volgende:

  • Het Functiegebouw helpt je bij het voeren van de functioneringsgesprekken.
  • Het Functiegebouw helpt je om goede resultaat-en ontwikkelafspraken te maken.
  • Het Functiegebouw geeft je inzicht in (inter)departementaal loopbaanmogelijkheden (incl. opleidingseisen/kwalificaties) voor de medewerker.
  • Het Functiegebouw geeft je inzicht waar voor de medewerker interessant werk is (zowel binnen je eigen departement als binnen andere departementen).
  • Het Functiegebouw ondersteunt een brede inzet van medewerkers en geeft meer inzicht in de mogelijkheden voor interessant werk.
  • Het Functiegebouw geeft de samenhang weer met de aanpalende instrumenten (gesprekscyclus, werving & selectie, opleidingen, loopbaanbeleid, etc).
  • Het Functiegebouw zorgt voor meer transparantie en gebruiksvriendelijkheid.

Het Functiegebouw levert de manager het volgende op:

  • Een heldere en scherpere uitwerking van het jaarplan en daarmee heldere (SMART) afspraken tussen leidinggevende en medewerker
  • Heldere afspraken over een gerichte ontwikkeling (en mobiliteit) van de medewerkers
  • Handreikingen en inzichten voor vernieuwing van de organisatie