Informatie voor medewerkers bij de Rijksoverheid

Door vergelijkbaarheid van functies en transparantie in het functielandschap wordt inzichtelijk wat functies inhouden en wat er van je wordt verwacht in termen van resultaten en succesvol gedrag, waar soortgelijk werk voorhanden is en waaraan je moet voldoen om een gewenste loopbaanstap te maken. Als medewerker merk je van het Functiegebouw het volgende; het Functiegebouw Rijk:

  • Biedt meer transparantie over vergelijkbare functies en wat daarvoor nodig is: doordat alle functies binnen de Rijksoverheid geclusterd zijn in 52 functiegroepen is het gemakkelijker de onderliggende functieprofielen met elkaar te vergelijken.
  • Helpt bij het voeren van de functioneringsgesprekken: het format van het Functiegebouw Rijk geeft handvatten om als medewerker en leidinggevende samen terug te kijken naar de achterliggende periode en vooruit te kijken bij het maken van nieuwe werk- en ontwikkelafspraken.
  • Helpt om goede resultaat- en ontwikkelafspraken te maken: met algemeen geformuleerde resultaat- en ontwikkelafspraken is het eenvoudiger om SMART afspraken te maken op individueel niveau.
  • Geeft inzicht in waar interessant werk is (zowel binnen het eigen departement als binnen andere departementen) en wat dat vraagt: doordat elk departement de functies indeelt in de dezelfde 52 functiegroepen, wordt snel zichtbaar waar interessant werk bij andere departementen voorkomt.
  • Geeft inzicht in (inter)departementale loopbaanmogelijkheden (incl. leerlijnen): door de vergelijkbaarheid van functieprofielen in het Functiegebouw Rijk wordt duidelijk waar loopbaanstappen gemaakt kunnen worden. Niet alleen voor de hand liggende stappen worden zichtbaar, maar juist ook minder voor de hand liggende.

Het Functiegebouw ondersteunt een omslag van 'vast en zeker', naar 'veilig en flexibel (met perspectief)'.