Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)

Eenduidige kwaliteitenprofielen voor IV-professionals.

Functiegebouw Rijksoverheid

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is ontwikkeld om IV-kwaliteiten specifiek én in één gemeenschappelijke taal te beschrijven. Het KWIV is een aanvullend hulpmiddel op de kwaliteitenprofielen in het Functiegebouw Rijk (FGR).

Het KWIV bestaat uit 61 kwaliteiten (KWIV)-profielen, waarbij per KWIV-profiel specifieke competenties, kennis en trainingen zijn geformuleerd. Elke IV-functie is te koppelen aan één (best passend) KWIV-profiel, dat beschrijft wat de IV-professional zou moeten kunnen en kennen. Het KWIV is dus een concretisering van de kwaliteitenprofielen van het FGR, specifiek voor IV-functies.

Door de KWIV-profielen binnen de hele Rijksoverheid te gebruiken, verkrijgen medewerkers, leidinggevenden en opleiders rijksbreed één gemeenschappelijke taal voor IV-competenties en kennis. Hierdoor bieden de KWIV-profielen houvast bij bijvoorbeeld werving en professionele ontwikkeling. Bovendien geeft het KWIV rijksorganisaties meer inzicht en overzicht in de IV-professionals die er werken, zodat zij beter kunnen inspelen op (dreigende) tekorten van bepaalde IV-expertises.

Een KWIV-profiel heeft geen gevolgen voor de rechtspositie, de schaalindeling of het salaris van een IV-professional. Deze zijn gebaseerd op de functiegroep en functietypering uit het FGR zoals deze staan vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Download de Brochure Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening

Hoe is het KWIV opgebouwd?

Het KWIV bestaat uit 3 delen:

Deel I:            Toelichting op de KWIV-profielen
Deel II:          Het raamwerk met de 61 KWIV-profielen
Deel III:         Kennis- en opleidingsinformatie

Klik hier om de toelichting, de kwaliteitenprofielen en de kennis- en opleidingsinformatie te downloaden.

 

Het KWIV sluit aan op het Europees e-Competence Framework (e-CF), het Europese referentiekader voor beroepscompetenties in de informatie- en communicatietechnologie. Naast de specifieke IV-competenties zijn ook de zeven algemene IV-competenties, zoals: toegankelijkheid, ethiek, juridische kwesties, privacy, beveiliging, duurzaamheid en bruikbaarheid uit het e-CF overgenomen.

Klik hier voor meer informatie over het Europees e-Competence Framework.

Vragen?

Heb je een vraag over het KWIV? Neem dan contact op via kwiv@rijksoverheid.nl. Ook kun je deelnemen aan een van de presentaties tijdens de digitale Roadshow KWIV.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om op het bericht te reageren en niet langer dan hiervoor nodig is.