Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)

Het KWIV is een aanvullend hulpmateriaal op het FGR en is gericht op competenties en kwaliteit van IV-personeel bij het Rijk.

Functiegebouw Rijksoverheid