Handboek FGR

Het handboek is een naslagwerk over de achtergronden en inhoud van het FGR.

Het handboek wordt in 2020 geactualiseerd. Informatie over functiefamilies, -groepen en -typeringen kunnen soms achterhaald zijn. Voor de actuele indeling van functiefamilies – groepen en typeringen verwijzen  we dan ook naar het FGR

Download hier het handboek