Indelingsinstructie

Uniforme en vergelijkbare indeling in het FGR is een voorwaarde voor effectieve uitvoering van het rijksbrede personeelsbeleid waarin resultaatsturing, naast mobiliteit op basis van leer- en loopbaanlijnen, centraal staat. Het doel van de Indelingsinstructie FGR is te zorgen dat functies op een uniforme manier worden (her)ingedeeld in het Functiegebouw Rijk (FGR).

De indelingsinstructie wordt momenteel geactualiseerd. Binnenkort verschijnt er dan ook een nieuwe versie.  

Download de indelingsinstructie.

Download de bijlage met voorbeelden van indelingen.