Indelingsinstructie

Het doel van de Indelingsinstructie FGR is te zorgen dat functies op een uniforme manier worden (her)ingedeeld in het Functiegebouw Rijk (FGR).

 

Uniforme en vergelijkbare indeling in het FGR is een voorwaarde voor effectieve uitvoering van het rijksbrede personeelsbeleid waarin resultaatsturing, naast mobiliteit op basis van leer- en loopbaanlijnen, centraal staat. 

Download de indelingsinstructie.

Download de bijlage; indelingsmethodiek voor IV-functies.

Download de bijlage met voorbeelden van indelingen.