Leidraad FGR

De leidraad voor de toepassing van het FGR vervangt de Indelingsinstructie FGR. De Leidraad FGR helpt u door antwoord te geven op vragen. Vragen over de indeling van werkzaamheden en de uniforme interpretatie en toepassing van de definities en inhoud van functiefamilies, functiegroepen en functietyperingen. En het geeft alle noodzakelijke informatie voor het juiste gebruik van het FGR bij (organisatie-inrichtings-)vragen.

Download de leidraad.

Het Functiegebouw Rijk (FGR) is een rijksbreed P&O-instrument. Het helpt om op moderne en professionele wijze organisaties binnen de rijksoverheid in te richten en op flexibele wijze vorm te geven. Het FGR biedt bouwstenen én helpt de manager, medewerker en P&O-adviseur in een complexe rijksoverheid aan de juiste informatie over de ordening van werkzaamheden (in functiefamilies, functiegroepen en functietyperingen). Het is daarom belangrijk dat het duidelijk is hoe het FGR wordt toegepast in de praktijk.