Beheer en onderhoud van het FGR

De eigenaar van het Functiegebouw Rijk is de Directeur-generaal Overheidsorganisatie (DG OO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


In opdracht van DGOO|AO beheert, onderhoudt en vernieuwt UBR|Organisatie inrichting het FGR. De paritair samengestelde Standaardisatiecommissie (=vertegenwoordiging van Bonden en Werkgevers) zal deze voorstellen beoordelen en hierover adviseren aan de DG OO.