Beheer en onderhoud van het FGR

De eigenaar van het Functiegebouw Rijk is de Directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


In opdracht van DGDOO|AO beheert, onderhoudt en vernieuwt O&P Rijk|Organisatieadvies het FGR. De paritair samengestelde Standaardisatiecommissie (=vertegenwoordiging van Bonden en Werkgevers) zal deze voorstellen beoordelen en hierover adviseren aan de DGDOO.