Toegankelijkheid

De eigenaar van het Functiegebouw Rijk is de Directeur-generaal Digitalisering & Overheidsorganisatie (DGDOO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In opdracht van DGDOO|Ambtenaar en Organisatie beheert, onderhoudt en vernieuwt O&P Rijk| Organisatie inrichting (OI) het FGR. O&P Rijk|OI wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Het voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Onderzoeksresultaten digitale toegankelijkheid website FGR

De website Functiegebouwrijksoverheid.nl is onderzocht op toegankelijkheid. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring.

Het toegankelijkheidslabel van www.functiegebouwrijksoverheid.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Download de onderzoeksrapportage.

Download het managementrapport van de onderzoeksrapportage