Toegankelijkheid

Het Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), UBR Personeel i.o. wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Het voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
 

De site www.functiegebouwrijksoverheid.nl is een uitgave van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/DGOO en wordt beheerd door de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) Personeel i.o..  
Ervaart u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.