Functie-indeling

Hoe bepaal ik de zwaarte van een werkpakket?

Voor een nauwkeurige inschatting van het schaalniveau van de werkzaamheden/afgesproken resultaten kunnen de functietyperingen van de betreffende functiegroep worden geraadpleegd. De functietyperingen zijn gebaseerd op FUWASYS.

Functietyperingen moeten volledig en in samenhang gelezen worden.

Voor de juiste hantering van de functietyperingen geldt het volgende.

Een functietypering bestaat uit de volgende onderdelen welke volledig en in samenhang moeten worden gelezen:

  • Resultaten.
  • Speelruimte.
  • Kennis & Vaardigheden.
  • Contacten.

De vet-blauw gedrukte tekstdelen geven de onderscheidende niveaubepalende elementen weer ten opzichte van het naastlagere niveau. Voor een juiste inschatting van het schaalniveau is het niet voldoende om alleen de vet-blauwe tekstdelen te lezen/toe te passen, maar ook de overige tekst.